Ścieżki rowerowe

W środę 27 lipca 2016 roku, została podpisana umowa partnerska pomiędzy sześcioma gminami: Podkową Leśną, Grodziskiem Mazowieckim, Milanówkiem, Michałowicami, Pruszkowem i Żyrardowem w sprawie wspólnej realizacji inwestycji dotyczącej budowy ścieżek rowerowych.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie około 38 mln złotych, natomiast wartość dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie około 28 mln, z których Podkowa Leśna powinna otrzymać blisko 2,7 mln złotych. Inwestycja realizowana będzie w latach 2017-2018.

Celem inwestycji jest wybudowanie około 38 km zintegrowanych tras rowerowych, które docelowo mają utworzyć spójną sieć ścieżek obejmujących teren całego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Inwestycja ma zapewniać bezpieczeństwo korzystającym użytkownikom oraz obejmować całą infrastrukturę towarzyszącą. Wybudowane oraz zmodernizowane trasy rowerowe przyczynią się przede wszystkim do lepszego wykorzystania środka transportu jakim jest rower, zmniejszeniu wykorzystania samochodów osobowych, a tym samym niższej emisji zanieczyszczenia środowiska co dodatkowo przyczyni się do zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej ochrony naszego środowiska oraz kształtowaniu postaw proekologicznych.

Dodaj komentarz