Przebudowujemy Wróblą

Rozpoczęliśmy przebudowę ulicy Wróblej na odcinku od Jaskółczej do Sokolej włącznie ze skrzyżowaniami. Ulica jest wąska, ma niespełna 8 m szerokości i jest zlewnią dla wód opadowych płynących z Szczyglej, Sokolej i Wróblej. Projekt został zlecony w 2016 roku, odbyło się także spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w 2017 r. Mieszkańcy artykułowali potrzebę zachowania chodnika, a nie organizacji ciągu pieszo-jezdnego. Dosyć dużą trudność w uzyskaniu optymalnej geometrii drogi poza jej szerokością, stanowił jeszcze spadek poprzeczny terenu, co skutkowało notorycznym zalewaniem posesji po zachodniej stronie.

W związku z tym, że w osi jezdni rosły drzewa (3 lipy), projektant zaproponował na tej wysokości zwężenie pasa drogi do 3 m. Lipy rosły w odległości od 2,2m do 2,9 m od ogrodzenia, prawie na sieci gazowej.

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim  27.02.2017 r. zaopiniowało m.in. takie rozwiązanie negatywnieniezachowanie jednolitej szerokości jezdni, która na kilometrze 0+200.00 zwęża się do 3 m. Elementy uspakajające ruch w postaci szykan winny być wykonane jako element organizacji ruchu drogowego”. Taka informacja została zawieszona 9.04.2017 r. na stronie miasta http://podkowalesna.pl/samorzad/podkowa-w-starostwie/dokumentacja-dotyczaca-przebudowy-ul-wrobla

Po wymianie korespondencji i wielomiesięcznych bojach ze starostwem, projekt uzyskał uzgodnienie 8 czerwca 2018 z koniecznością wycinki drzew oraz planem nasadzeń zamiennych wskazanym przez konserwatora. Jednym z członków zespołu projektowego był architekt krajobrazu (jest wymieniony w opracowaniu). Zwężenie drogi udało się uzgodnić w innej formie niż zakładano, drzewa zostaną posadzone po uzgodnieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków mniej więcej na tej samej wysokości, tyle że bliżej linii rozgraniczającej pasa drogowego, co nie będzie kolidowało z gazem. Wycinka drzew nastąpiła w 2019 roku.

rys. Fragment projektu na wysokości zwężenia

Przebudowa przewiduje chodnik po stronie zachodniej drogi (który został przeniesiony na drugą stronę), z uwagi na konieczność zabezpieczenia zalewanych posesji przed wodami opadowymi. Nawierzchnia ulicy będzie asfaltowa oraz wybudowane zostaną dwa wyniesione skrzyżowania z ulicą Szczyglą i Sokolą. Wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami, w tym pozwoleniem wodno-prawnym trwało ok. dwóch lat, ze względu na zastałe trudności, wcześniej wybudowaną infrastrukturę (kolizję z siecią energetyczną, teletechniczną i gazową).

Pomimo poczynionych starań, nie było żadnej możliwości przebudowania drogi w istniejącym stanie prawnym z zachowaniem rosnących w drodze drzew.  Jedynie można było odstąpić od projektowania i budowy drogi, pozostawiając mieszkańców tonących w błocie wraz z zalewaniem posesji.

Dodaj komentarz