Remont Jeleniej

Od kilku dni trwa remont ulicy Jeleniej na odcinku pomiędzy ulicą Króliczą i ulicą Wiewiórek w Podkowie Leśnej. Stan ulicy jest fatalny, dlatego zakres robót jest szeroki i obejmuje między innymi: roboty przygotowawcze w tym: roboty rozbiórkowe m.in. krawężniki betonowe, ławy pod krawężniki, frezowanie nawierzchni, wywiezienie gruzu z terenu budowy; roboty ziemne m.in. korytowanie pod połączenia jezdni głównej z ulicami poprzecznymi, zjazdy, wykonanie wykopów pod elementy odwodnienia; podbudowa: pod jezdnie i zjazdy.

IMG_0129Zjazdy do posesji wykonane będą z kostki betonowej o kolorze grafitowym, chodniki: w systemie trzech kostek betonowych w kolorach jasnoszarych (identyczna jak na ul. Modrzewiowej), jezdnia asfaltowa. Na całej ulicy będzie wykonane odwodnienie: odprowadzenie wód opadowych przewiduje się do gruntu poprzez system chłonno – rozsączający złożony z wpustów ulicznych i studni chłonnych połączonych sączkami infiltracyjnymi.

Na części ulicy przewidziane jest otworzenie chodnika również po drugiej stronie jezdni (dzisiaj są jedynie pozostałości), głownie ze względu na zatrzymywanie wody. Likwidacja go wiązałaby się z ryzykiem zalewania posesji leżących niżej.

IMG_0051Niestety w tym poboczu na obecnym etapie nie było możliwości przesunięcia słupów i skablowania linii. Wygodny chodnik bez barier pozostanie po tej samej stronie, z której dzisiaj korzystają piesi. Koszt remontu ulicy to 325.950 zł z rękojmią na 5 lat, wykonawcą jest firma Fal-Bruk sp. z o.o. Sp.k z Warszawy. Prace powinny potrwać nie dłużej niż 2 miesiące.

WP_20160727_20_42_13_ProStudzienki chłonne.

Dodaj komentarz