Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Na rok 2015 przewidziana jest rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej (przed urzędem). Kwotę jaką mamy zaplanowaną to 400.000zł (wartość kosztorysowa 908.000 zł). Obecnie trwają prace polegające na uporządkowaniu zieleni. W marcu powinien zostać ogłoszony przetarg na kolejne działania. Projekt nie przewiduje elementów małej architektury, poza meblami miejskim jak ławki, tablice informacyjne, latarnie i kosze na śmieci. Zaprojektowano też sporo nowych nasadzeń. Chciałbym, aby centrum miasta stało się przestrzenią reprezentacyjną, aby osiągnąć możliwie najwyższe efekty funkcjonalne i estetyczne, bez strat przyrodniczych – a nawet przeciwnie stworzyć lepsze warunki dla już istniejących drzew. Poprawić jakość funkcjonowania mieszkańców we wspólnej przestrzeni.

park przyjaźni

Jestem ciekawy Państwa opinii – dotychczas na rozmowie w tej sprawie było u mnie dwóch mieszkańców z jakże różnym zdaniem: jeden uważa, że park powinno się wyciąć i wybudować parking, drugi, że park to las i powinien pozostać bez zmian. Jak pogodzić ich interesy?

Dodaj komentarz