Podkowa – miasto przyjazne starzeniu

„Myśląc o strategii rozwoju Podkowy nie sposób pominąć szybkości przemian demograficznych i tego, że nasze miasto nie jest przystosowane do potrzeb osób starszych”. To cytat z artykułu „Miasto przyjazne starzeniu”, który napisałem ponad rok temu w listopadzie 2013r. http://arturtusinski-podkowa.pl/miasto-przyjazne-starzeniu/ Temat ten był mi też bliski w kampanii wyborczej i nadal jest bardzo ważny. Podjęliśmy pierwsze działania w kierunku członkostwa w europejskiej sieci Zdrowo i Aktywnie Starzejących się Miast. Wysłałem list inicjatywny do koordynatora WHO ds. Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu pana Manfreda Huber’a. Organizacja tworzy globalną sieć wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z przystosowaniem miast, gmin oraz społeczności do potrzeb starzenia się na różnych poziomach – skupiona jest na wspieraniu rozwoju gmin i społeczności przyjaznych ludziom w każdym wieku. Warto opierać się na doświadczeniach i dobrych praktykach miast w Polsce i na świecie, by móc sobie odpowiedzieć jakie stoją przed nami wyzwania w tym kontekście. Czy starszym ludziom żyje się w Podkowie Leśnej dobrze i wygodnie, a młodsi mieszkańcy świadomie się w niej starzeją? Czego brakuje naszej infrastrukturze, kulturze, usługom, przestrzeni i sferze publicznej? Nie ulega wątpliwości, że odpowiedzialność za podjęcie działań należy do władz miasta, ale też trzeba mocno podkreślić, że za poziom przystosowania miasta do potrzeb ludzi w starszym wieku odpowiadają także lokalni przedsiębiorcy i mieszkańcy.

Dodaj komentarz