„Rowerowe” partnerstwo gmin

W zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie włodarzy gmin: Podkowa Leśna,  Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Żyrardów, Jaktorów, Brwinów, Pruszków, Michałowice oraz Piastów. Spotkanie miało służyć zawiązaniu szerokiego partnerstwa, dzięki któremu będzie mogła powstać spójna koncepcja opracowania projektu sieci dróg rowerowych, przy wykorzystaniu obecnie projektowanych ścieżek na terenie Trójmiasta Ogrodów i pozostałych gmin. Partnerstwo ma wspomóc możliwość pozyskania pieniędzy na realizację całego przedsięwzięcia z funduszy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), stąd pomysł na partnerstwo gmin. W ramach dotacji wspierane będą projekty dotyczące budowy, przebudowy lub wytyczenia wydzielonych dróg dla rowerów, w tym oznakowanie przejazdów, pasów dla rowerów i wyznaczenie śluz rowerowych oraz przejazdy rowerowe przez skrzyżowania. Planowane inwestycje ścieżek rowerowych mogą uzyskać dofinansowane pod warunkiem, że pełnią funkcję korytarzy transportowych i nie zostały zaprojektowane wyłącznie jako infrastruktura turystyczno-rekreacyjna.

W najbliższym czasie będę podpisywał porozumienie z Warszawską Koleją Dojazdową, które pozwoli na wybudowanie przez Miasto ścieżki wzdłuż torów kolejki WKD.

Na załączonej mapce (aby zwiększyć obrazek, należy kliknąć w mapę) zaznaczyłem drogi zaprojektowane i projektowane oraz przeznaczone do projektowania w Podkowie Leśnej.

trasy_rowerowe

Dodaj komentarz