Rozmowy z PGE – planowana modernizacja

Toczące się od jakiegoś czasu rozmowy z PGE przyniosą oczekiwane rezultaty. A przynajmniej wszystko na to wskazuje. Omawialiśmy kwestie poprawy zasilania i ciągłości dostaw prądu w tych rejonach Podkowy Leśnej, w których awarie zdarzają się najczęściej. I tak w skrócie, z analizy wszystkich awarii, które miały miejsce w ostatnich kilkunastu miesiącach, wiemy że istnieje konieczność skablowania ostatniego odcinka linii średniego napięcia w ul. Akacjowej od Topolowej do ul. Sosnowej i później Bukowej. Modernizacji dwóch stacji trafo w tym rejonie oraz modernizacji stacji trafo na terenie Podkowy Leśnej Zachodniej.

Wstępnie ustaliliśmy, że miasto opracuje dokumentację techniczną, którą przekaże do realizacji PGE. Jej konkretny zakres określimy niebawem. Modernizacja powinna znacząco poprawić stabilność zasilania. W trakcie realizacji jest kablowanie i przebudowa linii średniego napięcia 15kV poza granicami naszego miasta, co jest istotne, bo linia ta zasila prawie cały obszar miasta leżący na wschód od ulicy Wschodniej. Dodatkowo zakład energetyczny powoli zacznie wymieniać nieizolowane linie napowietrzne na tzw. warkocze.  To także powinno ustrzec mieszkańców przed licznymi  awariami i dłuższymi przerwami w dostawie prądu, spowodowanymi głównie spięciami, jakie powodują łamiące się gałęzie i drzewa. Wtedy też wyłączają się zabezpieczenia w naszych stacjach transformatorowych. Jakość i  ciągłość dostaw energii powinna się poprawić a liczba awarii znacząco spaść.

Dodaj komentarz