Rozwój małych miast – konferencja

Aktualnym problemom rozwoju małych miast poświęcona była konferencja, która odbyła się 5.09.16r. Jako Burmistrz Miasta i sekretarz Unii Miasteczek Polskich wziąłem udział w panelu dotyczącym finansów samorządu. Dyskutowano o kwestii najistotniejszej dla większości małych miast – dochodach własnych na jednego mieszkańca i proponowanych zmianach ustawowych, janosikowym, subwencji oświatowej. Poruszano zagadnienia ważne dla rozwoju społecznego i gospodarczego.  Podkreślano, iż problemy mniejszych miejscowości faktycznie różnią się od problemów miast największych. Deliberowano w jaki sposób polityka na szczeblu ogólnopolskim mogłaby zaradzić owym problemom, jakie też ruchy w tym kierunku powinny być podejmowane.  W konferencji wzięli udział ministrowie, posłowie i samorządowcy.

 

Dodaj komentarz