Ścieżka rowerowa przy 720

Jazda na rowerze od kilku lat stała się bardzo popularna, szczególnie latem. Dla niektórych jest to już nie tylko sport, ale traktują to jako styl życia, często wybierając ten środek transportu jeżdżąc do pracy. Od kilku lat widzimy duży postęp w tworzeniu infrastruktury rowerowej, która ma być dużym ułatwieniem dla rowerzystów. Ważne jest to, aby ścieżki, czy drogi rowerowe tworzyły połączoną sieć tras i do tego najczęściej zmierza współpraca międzygminna. Co prawda, wiele dotychczasowo wybudowanych istnieje tylko na wybranych odcinkach, co najczęściej wynika albo z braku środków, albo przeszkód prawnych związanych z regulowaniem własności gruntów (lub czasu, który do tych regulacji jest potrzebny) i dlatego między nimi jesteśmy skazani na jazdę wśród szybko poruszających się samochodów lub po chodniku.

Nie wszędzie są potrzebne ścieżki, powinniśmy jednak mieć możliwość bezpiecznego przejechania rowerem całej trasy, np. z domu do szkoły. Na zdecydowanej większości ulic w Podkowie Leśnej budowanie wydzielonych dróg dla rowerów nie jest ani możliwe, ani konieczne.  Na większości dróg trasy rowerowe mogą z powodzeniem powstawać dzięki uspokojeniu ruchu (czyli ograniczeniu prędkości do 30 km/h) – wtedy rowery bez problemu pojadą wspólnie z samochodami, pod warunkiem, że kierowcy dostosują się do przepisów. Ścieżki rowerowe w przypadku Podkowy i gmin okołowarszawskich, to tak naprawdę tylko jeden z wielu sposobów na tworzenie wygodnych i bezpiecznych tras rowerowych w gminie, ale przede wszystkim służą do przemieszczania się pomiędzy naszymi miejscowościami.

Wraz z samorządami gminy Nadarzyn i gminy Brwinów chcemy przestąpić do opracowania koncepcji budowy ścieżki rowerowej z Otrębus do Nadarzyna, w pełni oświetlonej, która fragmentem biegłaby po terenie Podkowy (na wysokości Leśniczówki). Na najbliższej sesji Rada Miasta pochyli się nad uchwałą w/s wyrażenia zgody na zawarcie trójstronnego Porozumienia przez Miasto Podkowa Leśna, Nadarzyn i Brwinów w sprawie współpracy przy przygotowaniu koncepcji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 720 od skrzyżowania z ul. Piaseckiego w Otrębusach do skrzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie wraz z przebudową skrzyżowania z drogami gminnymi ul. Jeżynową w Strzeniówce oraz ul. Anny Marii i ul. Nadarzyńską w Otrębusach. Liderem Porozumienia będzie Nadarzyn, cześć projektową finansowałyby trzy gminy, natomiast wykonawstwo spoczywałoby na Zarządzie Dróg Województwa Mazowieckiego.

Każdy, kto jeździ samochodem tym odcinkiem drogi, od przejazdu w Otrębusach ( a dokładnie od skrzyżowania z drogą do szkoły) do trasy katowickiej, wie z jaką prędkością jeżdżą tam samochody i jak to jest niebezpieczna trasa dla rowerzystów i pieszych. Mamy nadzieję, że ta planowana inwestycja znacznie poprawi bezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników tej drogi.

fot. Na mapie kolorem czerwonym zaznaczono odcinek biegnący po terenie Podkowy Leśnej.

Dodaj komentarz