Zakaz używania dmuchaw do liści

Od stycznia 2021r. na terenie województwa mazowieckiego obowiązuje całkowity zakaz używania dmuchaw do liści. Zakaz został wprowadzony 8 września 2020 r. przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w nowym Programie Ochrony Powietrza. Zakaz nie obejmuje odkurzaczy do liści, to znaczy urządzeń, które zasysają powietrze wraz z liśćmi a nie je wydmuchują. Zakaz obowiązuje wszystkich mieszkańców, a także przedsiębiorców i urzędy zlokalizowane na terenie województwa. Zakaz stosowania dmuchaw do liści obejmuje zarówno elektryczne, jak i spalinowe dmuchawy do liści oraz wszelkie czynności prowadzone z ich wykorzystaniem (usuwanie liści, sprzątanie pokosu trawy, zamiatanie piasku, itp.).

Nowy przepis został wprowadzony w trosce o zdrowie mieszkańców, klimat i środowisko. Używanie dmuchaw powoduje wzniecanie pyłu, który już opadł, czyli tzw. wtórną emisję. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem powoduje wiele chorób, w tym choroby układu oddechowego i krążenia oraz skraca długość życia. Kara za nieprzestrzeganie zakazu wynosi od 500 zł do 5 tys. zł.

Dodaj komentarz