Słupki w Parowie Sójek

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) mający nadzór nad rezerwatami przyrody podjął decyzję o zabezpieczeniu Parowu Sójek  poprzez montaż słupków odgradzających ulicę Sójek od strefy chronionej. Słupki zostały postawione i sfinansowane w ramach kompetencji przez RDOŚ. Decyzję podjęto podczas kontroli i  wizji lokalnej wszczętej na skutek skargi przedstawicieli podkowiańskiego oddziału LOP „na dewastację rezerwatu przyrody przez okolicznych mieszkańców oraz ludność przyjezdną. Pewne formy dewastacji mają charakter celowego działania”. Dalej w skardze możemy przeczytać:

  • Firma zatrudniona do dokonywania cięć wycięła kilkanaście drzew, chociaż nie usunęła ich z gruntu…
  • Drzewa przewróciły się na skutek podcinania korzeni…leżą w poprzek strumyka i sprawiają wrażenie prowizorycznych kładek. Wygląd ich wykrotów wykazał ślady użycia łopaty…
  • Leżą gałęzie…
  • …na wysokości Kukułek znajdują się ujścia ścieków
  • Wzdłuż strumyka znajduje się kilka tzw. przedeptów, wskazujących na intensywną penetrację…
  • Brzegi strumyka są rozjeżdżane rowerami, lub motocyklami, bowiem niszczenie wydm przez rozjeżdżanie stanowi nową formę rozrywki w Podkowie Leśnej.
  • Obrzeża ulicy Sójek są rozjeżdżone na szerokość parametrów w głąb rezerwatu…, tak jakby kierowcy celowo niszczyli drogę gruntową.
  • Okoliczni mieszkańcy wyrzucają swoje odpady zielone, głównie liście…
  • Coraz częściej pojawiają się śmieci…, mogą pochodzić od mieszkańców lub ludności przyjezdnej.
  • Rezerwat służy jako wybieg dla psów. Wielu okolicznych mieszkańców przyprowadza tam psy na smyczy, po czym puszcza je wolno aby biegały i ryły w gruncie. Psy dewastują rezerwat w nie mniejszym stopniu niż ruch pojazdów, co więcej docierają tam, gdzie żaden pojazd nie dojedzie.

dsc_4020

W dużym skrócie przytoczę co wykazała kontrola podczas lustracji:

Panie z LOP zostały pouczone, że wszelkie zgłoszenia łamania prawa, należy zgłaszać na policję. Następnie ustalono: przebiega ścieżka, po której przechodzą piesi, przejeżdżają rowerzyści, wyprowadzane są również psy. Brzegi strumyka noszą ślady przejeżdżania rowerami, jednak zdecydowanie nie są rozjeżdżone. Stwierdzono zlokalizowanie rury odpływowej – jest to woda z drenażu, na którą wiele lat temu wojewoda wydał zgodę. Leżące w poprzek drzewa przewróciły się bez udziału człowieka, a prawdopodobną przyczyną ich upadku było podgryzienie korzeni przez karczownika (gatunek gryzonia). Nie znaleziono na obszarze rezerwatu miejsc, gdzie prowadzone były cięcia sanitarne. Drzewa leżące były wycięte kilka lat temu, na co wskazuje stopień ich rozkładu (drzew w rezerwacie nie sprząta się). Przy drodze gminnej leżała sterta gałęzi. Nie stwierdzono zaśmiecania rezerwatu. Ruch po drogach publicznych jest zgodny z obowiązującymi przepisami, miejsca rozjeżdżone znajdują się poza rezerwatem. Dodatkowo wskazano drzewa zagrażające ludziom do wycinki i pouczono, że można je wyciąć bez uzyskania zezwolenia.

Całe dokumenty – skarga i protokół z kontroli znajdują się pod artykułem jako załączniki.

Konsekwencją tego typu pisania skarg przez LOP akurat w tym przypadku są nieszczęsne słupki, które co najmniej krajobrazowi urody nie dodają.  Dodam, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie ma ich obowiązku uzgadniania z Miastem. LOP – lokalna organizacja w Podkowie, której liczne działania jej przedstawicieli od dawna głównie miastu szkodzą, w dodatku aktywnie wspierana przez niektórych radnych.

dsc_5696

Rezerwat Parów Sójek obejmuje resztki naturalnych lasów grądowych i łęgowych w obrębie zabudowy miejskiej. Rosną tu liczące 130 lat dęby szypułkowe, a oprócz nich lipy, graby, jesiony i wiązy. W runie występują: kopytnik pospolity, miodunka ćma, czyściec leśny, niecierpek i chmiel zwyczajny. Żyje tu wiele gatunków ptaków, w tym sójki. Na obszarze rezerwatu przyrody obowiązuje zakaz ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Nie wolno również wyprowadzać psów i zakłócać ciszy. W Podkowie Leśnej występują jeszcze dwa rezerwaty przyrody na terenie Lasu Młochowskiego: im. Hryniewieckiego i Zaborów im. Witolda Tyrakowskiego.

skarga_lop

protokol

Dodaj komentarz