Spotkanie z mieszkańcami

21 grudnia 2016 o godz. 18.30 zapraszam na spotkanie z mieszkańcami poświęcone tym razem dwóm tematom:

  • zagospodarowanie dwóch działek miejskich na ul. Jeleniej
  • zagospodarowanie zabytkowej Al. Lipowej

Pierwszy z tematów interesujący z punktu widzenia mieszkańców głównie z Podkowy Wschodniej – teren ponad 3000m2 zaniedbany, dotychczas przeznaczany na składowanie materiałów budowlanych oraz służący firmie sprzątającej miasto. W Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta  obszar ten przeznaczony jest pod usługi. Wykonawca koncepcji przedstawi propozycję zagospodarowania – usytuowania na tym terenie wielofunkcyjnego obiektu z przeznaczeniem na archiwum miasta, pomieszczenia techniczno-gospodarcze oraz część komercyjną. Przestrzeń otaczająca budynek ma zyskać nową jakość poprzez wprowadzenie funkcji dydaktyczno-ekologicznej oraz rekreacyjno-sportowej, z uwzględnieniem planowanego sąsiedztwa ścieżki rowerowej.

Drugi temat jest kontynuacją konsultacji rozpoczętych 8 września br. dotyczących funkcji jaką powinna pełnić AL. Lipowa w centrum miasta. Wstępne koncepcje rozwiązań drogowych zostały poddane dyskusji na pierwszym spotkaniu, określenie rozwiązań technicznych jest jeszcze przed nami, uzależnione są one od możliwości prawnych i przede wszystkim przyrodniczych. Dlatego na spotkanie została zaproszona specjalistka od zieleni zabytkowej dr. Marzena Suchocka – architekt krajobrazu, wykładowca w Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW, a także pracownik Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, gdzie jest kierownikiem Zespołu Badań i Analiz Stanu Zdrowotnego Zadrzewień na Terenach Zurbanizowanych. Jest również Przewodniczącą sekcji Drzew Miejskich Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Prowadziła badania nad wpływem prac budowlanych na żywotność drzew. Pani Suchocka odpowie na ewentualne wątpliwości związane z możliwościami prowadzenia prac w obrębie pomników przyrody.

Spotkanie odbędzie się 21 grudnia 2016 o godz. 18.30 w Pałacyku Kasyno w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18.

Zapraszam serdecznie, licząc, że znajdziecie Państwo czas pomimo gorącego okresu przedświątecznego.

Dodaj komentarz