Sprawozdanie z tygodniowej pracy burmistrza

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIASTA Podkowa Leśna od 27 listopada do 8 grudnia 2014 r.

1. W okresie sprawozdawczym zostały wprowadzone zarządzenia:

 1. Nr 69 do nr 78 z 28.11.2014 r. w sprawie cofnięcia upoważnień z zakresu administracji publicznej.
 2. Nr 79 z 1.12.2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu z zakresu administracji publicznej.
 3. Zarządzeniem Nr 80/Fn/2014 z 1.12.2014 dokonano zmian w uchwale budżetowej miasta na rok 2014r. Zmiany dotyczyły przeniesień pomiędzy paragrafami w dziale Opieka społeczna(dotacje z budżetu państwa) oraz dziale Rada Miasta – przeniesienie środków z delegacji i wynagrodzeń bezosobowych na szkolenia radnych.

Ważne dla mieszkańców

 1. Nr 81 z 3.12.2014r. od 10 grudnia br. zlikwidowano dzień pracy wewnętrznej (środy). Zmiana w Regulaminie Pracy Urzędu.
 2. Nr 82 rozwiązano Miejską Komisję Urbanistyczno- Architektoniczną działającą przy burmistrzu. Uchylono również zarządzenia w/s odpłatności za udział w pracach komisji.
 3. Zmieniono – rozszerzono godziny pracy kasy urzędu. Od 8 grudnia 2014r. kasa jest czynna godzinach: poniedziałek 8.00 -18.00, wtorek 10.00-14.00, środa 8.00-14.00, czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00-14.00

Organizacyjne dot. pracy Urzędu:

 1. Burmistrz przyjmuje codziennie, w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym umówieniu. W sprawach skarg – w poniedziałki w godzinach 12.00-16.00
 1. Zlikwidowano parkingi dla pracowników, wszystkie postojowe miejsca są udostępnione dla interesantów.
 2. Pracownicy gospodarczy UM pracują od godziny 7.00 do 15.00 za wyjątkiem poniedziałku 7.00-16.00 i piątku 7.00-14.00. Dostosowano godziny do specyfiki pracy, a nie godzin pracy urzędników, jak to miało miejsce do tej pory.
 3. Otwarto i oznakowano toalety dla interesantów.

Zostały podpisane zlecenia/umowy na realizację:

 1. Wymiany uszkodzonych elementów skate parku.
 2. Wymiany pompy na obiegu C.O w budynku szkoły
 3. Zabezpieczenie miasta przed dzikami – został kupiony środek odstraszający dziki (posiada feromony niedźwiedzia), który zostanie rozsypany wzdłuż lasu. Środek jest nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt.
 4. Wymiany drzwi w sekretariacie i kasie UM

Trwa rozliczanie następujących projektów:

 1. budowa ulicy Warszawskiej – stan zaawansowania ok. 60%
 2. montaż urządzeń do ćwiczeń na terenie MOK

3. Ogłosiliśmy przetarg na konserwację sieci wodociągowej oraz przetarg na konserwację sieci kanalizacyjnej.

4. Wstrzymane zostały prace na ulicy Bukowej z powodu pogarszających się warunków atmosferycznych i wątpliwości co do jakości warstwy wiążącej asfaltu. Zostaną pobrane próbki do badania. W najbliższych dniach zostanie uporządkowana ulica (zniwelowanie wystających studzienek).

5. Rozliczone zostały prace dot. budowy przepustu na ulicy Irysowej.

6. Ulica Kwiatowa – czekamy na zatwierdzenie projektu organizacji ruchu wraz z elementami spowolnienia. Pozytywna opinia powinna zostać wydana jeszcze w tym roku.

7. PGE Dystrybucja na interwencję UM rozwiesi informację na słupach o planowanym wyłączeniu dostaw prądu 11.12.2014r.

8. Zawnioskowałem do Nadleśnictwa o bardziej szczegółowy harmonogram prowadzenia prac saperskich z podaniem zwalniania konkretnych kwartałów lasu.

9. Zarządziłem sporządzenie rejestrów wszelkiego rodzaju umów na usługi, zakupy, prace które będą publikowane w BIP za lata ubiegłe. Od nowego roku zestawienia będą publikowane w okresach miesięcznych, a później na bieżąco. Dotyczyć to będzie także jednostek organizacyjnych.

10. Na ul.: Szpaków, Wróblej, Warszawskiej. Słowiczej, Błońskiej, Głównej, Myśliwskiej odbędzie się kablowanie linii energetycznych 15KV, 5200 m linii napowietrznej, kablowane 6200 m.

11. Na początek stycznia zaplanowałem spotkanie z Dyrektorem PGE Dystrybucja rejon Pruszków oraz z Dyrektorem MSG Gazownia w Pruszkowie w celu skoordynowania prac robót z naszymi remontami drogowymi.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Artur Tusiński

Dodaj komentarz