Stan bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej

31 marca 2016r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym poruszono kwestię bezpieczeństwa, monitoringu i Mapy Zagrożeń na terenie Podkowy Leśnej. Mapa zagrożeń ma być systemowym rozwiązaniem o zasięgu ogólnokrajowym i ma być narzędziem służącym poprawie komunikacji między Policją a społeczeństwem.

Mapa Zagrożeń to jedna z form wizualizacji stanu bezpieczeństwa, gdzie znajdzie się wykaz zagrożeń dla życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia, wykaz zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego sporządzony z uwzględnieniem rozkładu przestrzennego i czasowego. W ramach prowadzonych konsultacji na terenie powiatu, wśród wielu moich uwag była taka, aby ilość zdarzeń przeliczać na liczbę mieszkańców danej miejscowości i w statystykach pokazywać nie tylko liczbę bezwzględną, ale również proporcjonalną. Zmienia to diametralnie wyniki dla Podkowy Leśnej, gdzie w przeliczeniu na 1000 mieszkańców poziom bezpieczeństwa jest najniższy w powiecie, podobny do tego w Grodzisku Mazowieckim,  jest znacznie niższy od Milanówka, Jaktorowa czy Żabiej Woli. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców, np. kradzieży rzeczy – kradzieży z włamaniem mamy ich dwukrotnie więcej niż w pozostałych gminach.

Komendant Grzegorz Styczyński z Komendy Powiatowej w Grodzisku Mazowieckim przedstawił statystyki policyjne dotyczące Podkowy Leśnej za rok 2015, również w odniesieniu do pozostałych gmin w powiecie oraz do roku 2013 i 2014. Polecam przejrzenie przygotowanej prezentacji Podkowa Leśna Prezentacja dane za 2015r. , gdzie poza statystykami przestępstw, zostało przedstawione zestawienie liczbowe wykroczeń ujawnionych w ramach czynności wyjaśniających i w postępowaniu mandatowym w rozbiciu na kategorie w liczbach bezwzględnych i procentowy udział w poszczególnych kategoriach.

Przedstawiona Mapa Zagrożeń „Zagrożenie przestępczością kryminalną w 7 podstawowych kategoriach ogółem  (bójka i pobicie, uszczerbek na zdrowiu, kradzież cudzej rzeczy, włamania, uszkodzenia rzeczy, kradzież samochodu) dla Podkowy Leśnej ( w przeliczeniu na mieszkańca) na tle pozostałych gmin w powiecie wygląda mało optymistycznie – wynika z niej, że jesteśmy najbardziej zagrożoną gminą w Powiecie Grodziskim. To zagrożenie jest dużo wyższe niż w Grodzisku Mazowieckim i blisko trzykrotnie wyższe niż w Milanówku.

Zagrożenie przestępczością kryminalną w 7 podstawowych kategoriach ogółem ( bójka i pobicie, uszczerbek na zdrowiu, kradzieżZagrożenie przestępczością narkotykową

O monitoringu w mieście napiszę w następnym artykule.

Dodaj komentarz