Szkoła muzyczna w Podkowie Leśnej

W Podkowie Leśnej w budynku szkoły samorządowej na podstawie porozumienia między miastem a Fundacją „Przestrzeń dla muzyki” powstanie Społeczna Szkoła Muzyczna I st. Jest ona kolejnym przedsięwzięciem fundacji, która z powodzeniem prowadzi od 1991r. Społeczną Szkołę Muzyczną I st. im. Witolda Lutosławskiego na warszawskich Bielanach, która powołana została do życia decyzjami Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki. Od 1994r. jest placówką publiczną.

Inicjatywa utworzenia szkoły muzycznej w naszym mieście wyszła od mieszkańców Podkowy, którzy swoje dzieci dowozili na zajęcia do Warszawy mając na sercu rozwijanie ich zdolności oraz właściwe kształtowanie muzycznych zamiłowań swoich pociech. Powstanie placówki jest uzależnione od ilości chętnych. Szkoła na początku będzie miała status szkoły niepublicznej, natomiast organizatorzy podejmą działania o uzyskanie decyzji Ministra Kultury i Sztuki nadającej prawa szkoły publicznej wraz z pełną subwencją oświatową na ucznia.

Powstanie szkoły muzycznej w Podkowie Leśnej w placówce szkolnej przy J. Pawła II nie będzie kolidowało z codziennymi zajęciami uczniów Zespołu Szkół. Zgodnie z założeniami szkoła ma być mała, wtopiona w lokalną społeczność, otwarta na potrzeby naszych mieszkańców.

  • Szkoła muzyczna 6-16 lat
  • Zajęcia umuzykalniające 3-6 lat
  • Więcej informacji na plakacie.

fot. w nagłówku Franek Tusiński 2007r. na koncercie w MOK

Dodaj komentarz