Udział podkowian w programie „Czyste Powietrze”

O  jednym z najbardziej palących problemów cywilizacyjnych jakim jest jakość powietrza pisałem wielokrotnie. Podkowa Leśna w tym zakresie robi bardzo dużo, dla przypomnienia artykuł Pozbywamy się kopciuchów działamy na rzecz poprawy jakości powietrza. Tylko w zeszłym roku zostało wymienionych 10 kopciuchów, obecnie trwają prace przy likwidacji 4 pieców w budynku komunalnym przy Jaworowej. A to oznacza, że wszystkie budynki w zasobie miasta będą miały piece gazowe. Bardzo mnie cieszą informacje o liczbie wniosków złożonych przez mieszkańców naszego miasta do programu „Czyste Powietrze”. To świadczy o rosnącej świadomości i potrzebie zmian.

Ukazał się raport na podstawie dostarczonych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej danych o liczbie wniosków złożonych przez właścicieli budynków jednorodzinnych w poszczególnych gminach. Dane obejmują tylko I kwartał 2021 roku. W Podkowie Leśnej zostało złożonych 6 wniosków, co przy naszej liczbie mieszkańców jest wynikiem imponującym, szczególnie, biorąc pod uwagę gminy ościenne. Należy też zaznaczyć, że problem kopciuchów w Podkowie Leśnej jednak jest marginalny w porównaniu do innych gmin, dlatego niepokojące są dane, z którymi możemy wszyscy się zapoznać. Aby osiągnąć efekt czystego powietrza, działania powinny być zakreślone na szeroką skalę i toczyć się w każdej gminie.

Zestawienie gmin:

Gmina Liczba mieszkańców (stan na 2019) Liczba złożonych wniosków
Podkowa Leśna 3844 6
Nadarzyn 14032 4
Jaktorów 12471 19
Milanówek 15868 2
Michałowice 18321 7
Brwinów 26718 5
Grodzisk Mazowiecki 48907 15
Pruszków 62317 4

Od 1 lipca 2021 r. właściciele domów będą mieli nowy obowiązek. W ciągu 12 miesięcy muszą złożyć deklaracje o źródle ciepła i spalaniu paliw. Jeśli ktoś nie poinformuje urzędu, grozi mu mandat do 500 złotych, a nawet grzywna w wysokości do 5 tysięcy złotych.

Zmiany wynikają z ustawy z o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków).

Źródło danych https://polskialarmsmogowy.pl/ranking/?fbclid=IwAR23-vvosO-sFIFVKL4PyfVUi_JmguToUxY1Exa4SNVdzehGTIIEsKyjvng

Informacje na temat programu „Czyste Powietrze” https://czystepowietrze.gov.pl/

Dodaj komentarz