Wyciąg ze spotkania z mieszkańcami

26 września br.  odbyłem spotkanie z mieszkańcami. Tematem były drogi: stan projektów, sytuacja na rynku wykonawców, plany inwestycyjne, parkowanie oraz nowe zasady gospodarowania odpadami. Przedstawiłem oraz omówiłem wizualizację stawu w Parku Miejskim.

Nieapowiedzianym tematem, ale szczegółowo omówionym było zamknięcie wody przez Sanepid -ale na ten temat napiszę wkrótce w oddzielnym artykule.

Wyciąg ze spotkania

Na początku przedstawiłem etap budowy dróg, które obecnie są realizowane: Główna, Storczyków i Cicha.

Dokumentacje gotowe do realizacji z pozwoleniami na budowę:

Bobrowa, Dębowa, Głogów, Główna – odcinek ul. Błońska – ul. Wiewiórek, Grabowa, Kościelna, Kwiatowa – odcinek asfaltowy (projekt zamienny z uwagi na kolizje z siecią en. Nn) i Kwiatowa odcinek destruktowy, Lipowa – część drogowa ( konieczność przebudowy sieci energii elektrycznej niskiego napięcia i napowietrznej sieci telekomunikacyjnej, Mickiewicza,  Modrzewiowa, Myśliwska – odcinek ul. Błońska – ul. Wiewiórek, Rysia, Sasanek, Sosnowa, Topolowa, Błońska – odcinek ul. Słowicza – P&R.

Przypomnę, że wszystkie uzgodnienia w Starostwie z wielkim trudem, ale jednak przebiegły po mojej myśli. Starostwo uzgadniając w/w projekty wycofało się z konieczności poszerzania ulic, trójkątów widoczności, określonych szerokości podjazdów, generalnie przyznając, że drogi w Podkowie jednak są i przyjęta przez nas klasyfikacja przebudowy, o którą toczyłem największą batalię jest jak najbardziej słuszna. Pomimo wcześnejszych wytycznych odstąpili również od wymogu budowy chodnika lub pobocza dla pieszych. Bardzo cieszę się, że po wielu dyskusjach udało się przekonać starostwo, że  zabytkowy charakter Podkowy Leśnej należ chronić, a nie niszczyć. Dwie sprawy swój finał znalazły w sądzie, czekamy na rozprawę. 

Pozostałe dokumentacje : w trakcie opracowania

Błońska, Ejsmonda – zaskarżona decyzja starosty i wojewody, czekamy na rozprawę w WSA, Gołębia, Helenowska, Iwaszkiewicza – końcówka ulicy, brama wjazdowa MOK – WKD, Jodłowa – odwołania dotyczące stanu prawnego drogi, Kolejowa, Kukułek, Sarnia, Sokola, Szpaków, Świerkowa – na odcinku ul. Akacjowa – WKD, Warszawska, Wróbla, Zachodnia.

Finansowanie (kliknij w obrazek, aby go powiekszyć)

Wartość kosztorysowa dróg wg dzisiejszych cen, na które mamy dokumentacje już uzgodnione to ok. 13.280.000zł

Niżej zestawienie statystyczne wydatków na drogi w ciągu ostatnich czterech lat.

Parkowanie

Na terenie miasta jest 166 wyznaczonych miejsc parkingowych plus miejsca w centrum na prywatnej działce pod galerią handlową (pomiędzy bankiem, apteką a Bazylią).

Planuje się budowę docelowo ok. 100 miejsc na Park&Ride i  w centrum. W zależności od potrzeb gminy można wyznaczyć obszar płatnego parkowania z dokładnym wyszczególnieniem miejsc, placów czy ulic. Granice takich obszarów powinny zostać odpowiednio oznakowane znakami  drogowymi (D-44 i D-45) przewidzianymi w obowiązującej ustawie Prawo o ruchu drogowym. Zmiana stałej  organizacji ruchu musi być poprzedzona wykonaniem projektu organizacji ruchu, który następnie należy zatwierdzić w Starostwie Powiatu Grodziskiego.

Będę rekomendował Radzie Miasta wprowadzenie strefy płatnego parkowania w centrum (to rada decyduje o wprowadzeniu takiej strefy podejmując uchwałę).  Park&Ride byłby bezpłatny. Miejsc objętych strefą byłoby ok. 80. Opłaty byłyby uiszczane poprzez parkometr. Pierwsze przymiarki do cen kształtują się następująco:

  • Pierwsza godzina tzw. „zerowa” bezpłatna, pozostałe płatne.

Opłaty na poziomie:

  • Pierwsza godzina: 3zł
  • Druga godzina 3,60zł
  • Trzecia 4,20 zł
  • Czwarta i kolejna po 3 zł

 Druga część spotkania dotyczyła zmian w ustawie śmieciowej.

Zgodnie z rozporządzeniem ws. szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów w lipcu 2017 roku zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami. Odpady będą selektywnie zbierane w podziale na cztery frakcje już u źródła – czyli bezpośrednio w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz w miejscach, gdzie powstają odpady komunalne.

Do czterech pojemników trafiać będą zatem:

  • szkło (pojemnik/ worek zielony),
  • papier, w tym tektura (pojemnik/ worek niebieski),
  • odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, np. resztek kuchennych biodegradowalnych (pojemnik/ worek brązowy),
  • metale i tworzywa sztuczne łącznie (pojemnik/ worek żółty).

Pozostałe odpady (np. kości zwierząt, ceramika, doniczki, popiół itd.) trafią do pojemników/ worków na odpady zmieszane. Zasady i odbiór gabarytów nie ulegną zmianie. Jednolitymi zasadami segregacji odpadów objęta zostanie cała Polska. W Podkowie Leśnej zmiany planowane są od stycznia 2018 roku.

Podczas trzeciej części spotkania zaprezentowałem rysunki z wizualizacją stawu w Parku Miejskim, z uwagą by nie przywiązywać się do wyglądu samych drewnianych elementów. Raczej chodziło o wytłumaczenie na czym polegać będzie system działania. Więcej opisałem w artykule przetarg na staw rozpisany. 

Slajdy (kliknij w obrazek, żeby powiększyć) proszę potraktować jako poglądowe.

Spotkanie cieszyło się dużą frekwencją, zadawano szereg pytań, na które mam nadzieję udało mi się wystarczająco odpowiedzieć. Dziękuję wszystkim obecnym za przybycie i dobrą atmosferę.

 

 

 

Dodaj komentarz