Wycinka lip w ul. Jana Pawła II

Nasze zabytkowe aleje lipowe w Podkowie Leśnej przerzedzają się, część drzew umiera, inne wymagają pielęgnacji.  6 kwietnia 2022 r.  wycięliśmy 5 lip i jednej znacznie zredukowaliśmy koronę. Zgodnie z decyzją konserwatora pozostawione zostały kikuty drzew (gałęzie widniejące na zdjęciach zostaną obcięte), nie możemy w ich miejsce posadzić młodych, nowych lip. W związku z toczącym się postępowaniem na wniosek Dendropolis o wpisanie alei do rejestru zabytków nie można prowadzić pielęgnacji drzew (ani żadnych innych prac, także nasadzeń) natomiast MWKZ zdecydował, że wyda zgodę na wycinkę ze względu za zagrożenie życia i pozostawi same pnie (jak w przypadku lipy, którą straciliśmy podczas wichury), przycięte do pewnej wysokości. Utrata części drzew jest nieuchronna, dlatego uważam, że należałoby kompensować tę stratę sadzeniem nowych, im szybciej tym lepiej dla kolejnych pokoleń.

Dodaj komentarz