Złóż wniosek do budżetu partycypacyjnego!

To nie jest trudne. Jeszcze tylko do 15 lipca do godz. 14.00  Urząd Miasta przyjmuje wnioski do budżetu partycypacyjnego na rok 2017.

Mieszkańcy Podkowy Leśnej, którzy ukończyli 13 lat mogą zgłaszać wnioski – pomysły do realizacji o wartości nie wyższej niż przewidziana kwota 100.000zł. Zadania mogą być różnorodne, ważne aby dotyczyły zadań własnych gminy, np. remontu chodników, inwestycji typu place zabaw, parki linowe, poprzez pielęgnację zieleni, małą architekturę, edukację, kulturę i sport oraz były możliwe do zrealizowania w ciągu roku. Wniosek musi zostać złożony na specjalnym formularzu (do pobrania ze strony miasta) i mieć złożone podpisy poparcia pod zadaniem przez 30 podkowian. Propozycja zadań inwestycyjnych musi znajdować się na terenach należących do Miasta Podkowa Leśna.

We wniosku należy podać skrócony opis zadania zawarty w maksymalnie pięćdziesięciu słowach, zawrzeć informację o dostępności zadania po realizacji dla mieszkańców – ogólnodostępność jest warunkiem oraz określić łączne szacunkowe koszty brutto zadania. Jeśli trzeba, należy podać, jakie są jego części składowe oraz ile będzie kosztowała ich szacunkowa realizacja.

Warto też wskazać beneficjentów – opisać grupy mieszkańców, którzy skorzystają na tym, że projekt zostanie zrealizowany, opisać szczegółowo (nie ma ograniczenia co do liczby wyrazów) proponowane zadanie oraz – jeśli występują – etapy jego realizacji, uzasadnić potrzebę realizacji zadania – wyjaśnić, na jakie potrzeby odpowiada oraz dlaczego warto je sfinansować ze środków publicznych, dołączyć np. zdjęcia, mapy, rysunki czy wizualizacje

Po złożeniu i weryfikacji wniosku zostanie już tylko jego promocja i przekonanie mieszkańców, że warto na niego zagłosować. Urząd Miasta będzie organizował spotkania, informował o złożonych projektach oraz wspierał promocję i reklamę wszystkich złożonych wniosków.

Zachęcam do aktywności – to szansa na zrealizowanie Państwa pomysłów.

kurier.pap.pl/artykuł z 30.06.16

Budzet-partycypacyjny_broszura inforacyjna  pdf

Więcej na stronie miasta w zakładce budżet partycypacyjny

zglos_plakat_zielony

Dodaj komentarz