2037 drzew będzie wypielęgnowanych!

We wrześniu rozpoczną się prace pielęgnacyjne drzewostanu na terenie miasta, w większości w Parku Miejskim. Jest to dotychczas największe przedsięwzięcie ochrony drzew w Podkowie Leśnej. Spacer w ostatni weekend po parku tylko utwierdził mnie w przekonaniu, że stan drzew jest dramatyczny. Tylko podczas ostatnich dwóch dni doszło do zwalenia kilku ogromnych okazów, w dodatku w okolicach ścieżek.

IMG_0002Zabiegom zostanie poddanych 2037 drzew (w tym 194 pomniki przyrody na terenie miasta) w trzech zakresach:

  • Ciecia sanitarne-zostaną usunięte  wszystkie chore, obumarłe oraz połamane pędy, gałęzie i konary. W miejscach gdzie nie jest koniecznie usuwanie suchych gałęzi ze względów bezpieczeństwa oraz gdy zainfekowane części drzewa nie stanowią źródła dalszej infekcji ze względów ekologicznych nie będą one usuwane.  Przy usuwaniu suchych gałęzi wykonawca nie może  uszkodzić żywej tkanki drzewa.
  • Kolejno będą wykonywane zabiegi prześwietlające – dopuszczenie światła do wnętrza korony, zmniejszenie wilgotności wewnątrz korony, zmniejszenie naporu oddziaływania wiatru.
  • Korygujące – dokonanie zmian w ukształtowanej koronie, która posiada wady budowy. Przyczynami wystąpienia nieprawidłowości są: wady genetyczne, zaniedbania, niefachowa pielęgnacja, błędy przy wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych, zacienienie, uszkodzenia powstałe w skutek zdarzeń losowych (silny wiatr).

IMG_0005Wśród drzew do pielęgnacji wytypowano 194 pomniki przyrody, w których zostaną podjęte działania polegające na: usunięciu suszu, korekcie korony, redukcji korony, cięciach formujących, cięciach prześwietlających. W tym: drzewa pojedyncze i grupy – założenie wiązań elastycznych na 6 drzewach, 18 wiązań – zdjęcie posuszu, redukcja konarów, korekta korony w 22 drzewach,  drzewa w alejach – założenie wiązań elastycznych 83 sztuki, 118 wiązań – zdjęcie posuszu, redukcja konarów, korekta korony 120 drzew.

Prace mają być wykonane z wykorzystaniem technik arborystycznych przy użyciu sprzętu wspinaczkowego, przystosowanego do pracy na drzewach.

IMG_0012Na wszystkie prace pielęgnacyjne pozyskaliśmy dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 650.000zł.

Dodaj komentarz