Budowa Miejskiego Systemu Informacji

Wakacje dla miasta będą czasem intensywnych prac. 1 lipca został rozstrzygnięty przetarg na dostawę z montażem Miejskiego Systemu Informacji Kulturalnej w Podkowie Leśnej. System będzie budowała firma Utal z Kobylnicy. Zamówienie powinno zostać zrealizowane w ciągu 35 dni. Miasto dostało w lutym tego roku dofinansowanie w wysokości 750.000 zł (dokładnie 749.480, 28zł) na projekt budowy systemu, co daje 85% wartości całego projektu. W związku z pytaniami wyjaśniam, że otrzymane środki unijne służą do realizacji konkretnego projektu, nie ma możliwości przesunięcia ich na inną dowolną inwestycję. Miasto ze środków budżetowych wyłoży na wykonanie tylko 15 % wartości całego przedsięwzięcia.

W skład systemu wchodzić będą jednolite pod względem wizualnym nośniki informacji, aplikacja informatyczna z kompatybilną z nią stroną internetową, a także stacjonarny system wspomagania słuchu z pętlą induktofoniczną. Nośnikami informacji tworzącymi miejski system informacji kulturalnej będą nw. elementy oznakowania, witacze, czyli dwustronne tablice powitalne zlokalizowane przy głównych drogach wjazdowych do miasta, z informacją uzupełniającą, że miasto Podkowa Leśna wpisane jest do rejestru zabytków, podświetlane panele z planem miasta, które w zależności od miejsca montażu będą jednostronne lub dwustronne, i które w swoim polu ekspozycji przedstawiać będą plan miasta z naniesionymi nazwami i układem ulic, oznaczeniami najważniejszych zabytków, instytucji kultury, obiektów publicznych, podziałem miasta na strefy kolorystyczne. Nośniki wyposażone będą dodatkowo w nakładki Braillea dla osób niewidomych, panele ogłoszeniowe z miejscami na ogłoszenia, które w zależności od miejsca montażu będą jednostronne lub dwustronne, słupy ogłoszeniowe dedykowane do umieszczania plakatów z informacjami o wydarzeniach kulturalnych, dwustronne pylony kierujące do instytucji kultury, zabytków i innych obiektów publicznych, nośniki z nazwami ulic, które jednoznacznie opisywać będą nazwy ulic na skrzyżowaniach, wskazywać strefę kolorystyczną miasta, a także wskazywać kierunki do ważniejszych obiektów zabytkowych, instytucji kultury i obiektów publicznych. Zakres robót obejmuje między innymi wykonanie elementów określonych powyżej oraz roboty montażowe, odbudowę nawierzchni z kostki i płyt kamiennych, odtwarzanie nawierzchni z kostek betonowych, – odtwarzanie nawierzchni z prefabrykowanych, betonowych płyt chodnikowych, odbudowę nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej.

Jeszcze w sierpniu będziemy mieli w Podkowie jednolity system nośników pod względem wizualnym. System ma uporządkować informację o przestrzeni publicznej, nadać jej usystematyzowany, spójny kolorystycznie i funkcjonalnie charakter. Przejrzystość informacyjna ma ułatwiać mieszkańcom i przyjezdnym poruszanie się po mieście.

Dodaj komentarz