Otrzymaliśmy dofinansowanie na ścieżki rowerowe!

I jak tu się nie cieszyć, że znowu będziemy budować kolejne ścieżki rowerowe?

Podkowa Leśna otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.475. 796,58 zł., jest to 80%  wartości całego projektu (1.844.745,73 zł). 

Pozwoli to na zrealizowanie ścieżki wzdłuż trasy 719 wzdłuż miasta oraz Al. Lipowej.

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach partnerskiego projektu sześciu gmin: Podkowy Leśnej, Żyrardowa, Michałowic, Milanówka, Grodziska Mazowieckiego i Pruszkowa. Projekt pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę zintegrowanego systemu tras rowerowych etap II” był bardzo wysoko oceniony, znalazł się na 2 pozycji i uzyskał łączne dofinansowanie w wysokości 80%  na kwotę 12.519.000zł  (cały projekt ma wartość 15.648.786 zł), co pozwoli na wybudowanie ok. 20km kolejnych ścieżek rowerowych.

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz jednostki organizacyjne tych JST.

Dotychczas pozyskaliśmy w I etapie 2.700.000zł. Inwestycja na terenie Podkowy jest realizowana, o czym pisałem w artykule  Budujemy ścieżki rowerowe.

 

 

 

Dodaj komentarz