Pielęgnujemy drzewa – dofinansowanie

Otrzymaliśmy dofinasowanie na pielęgnację drzew w wysokości 820.125zł. Jest to 90% wartości całego projektu 911.250zł.

W wyniku prac pielęgnacyjnych poprawi się stan zdrowotności 3750 drzew w Podkowie Leśnej – 2200 drzew w Leśnym Parku Miejskim oraz 1550 na terenie miasta.

Niniejsze zadanie jest kontynuacją prac prowadzonych w roku 2015 oraz 2016. W roku 2015 Miasto Podkowa Leśna otrzymało dofinansowanie  z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie na Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego -wypielęgnowano 260 drzew okazałych i pilnych. W następnym roku pielęgnacji poddano 873 drzewa w części wschodniej oraz 1040 drzew  zlokalizowanych w pasach około 30 m od  ul. Kwiatowej i ul. Parkowej. Łącznie pielęgnacji poddano 2.173 drzewa. Miasto Podkowa Leśna dotychczas nie występowała o dofinansowanie na pielęgnację drzew poza Parkiem Miejskim lub Parkiem Przyjaźni Polsko – Węgierskiej. Wyjątkiem był projekt dotyczący pielęgnacji drzew – pomników, który był realizowany w roku 2016 (wypielęgnowano wszystkie pomniki przyrody na terenie miasta, w tym lasu -194szt.). Na te prace dotychczas pozyskano kwotę 650.000zł.

Obecne prace obejmą drzewa zlokalizowane w pozostałej części parku oraz na terenach zieleni nieurządzonej w Podkowie Leśnej, na działkach stanowiących własność miasta, w tym na skwerach oraz wzdłuż ulic miejskich.

Podkreślić jednakże należy, iż niniejsza inwestycja będzie ostatnim etapem pielęgnacji drzew w parku. W przybliżeniu 8,5 % całego zadrzewienia parku jest w bardzo złym stanie zdrowotnym. Świadczą o tym liczne ubytki drewna, kory, głębokie dziuple, rany, oznaki próchnienia oraz liczny posusz drewna. Najbardziej osłabionym gatunkiem jest sosna pospolita nieco mniej dąb szypułkowy, dotyczy to zarówno drzew w wieku dojrzałym jak i młodocianym.  Drzewa zlokalizowane w pobliżu przejść stwarzają bardzo duże zagrożenie spacerujących mieszkańców, dlatego w pierwszej kolejności przystąpiliśmy do usunięcia drzew chorych znajdujących się przy ścieżkach, drogach oraz polanach i zagrażających bezpieczeństwu.

Wytypowane drzewa na terenie miasta do pielęgnacji znajdują się w miejscach, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia dla spacerowiczów a także rowerzystów.

Zakres prac dla drzew obejmował będzie prace pielęgnacyjne tj. cięcia sanitarne (w tym usunięcie suchych i chorych konarów drzew, nadłamanych gałęzi), cięcia korygujące kształt korony (w celu poprawy statyki drzew) oraz cięcia techniczne w przypadku drzew zagrażających bezpieczeństwu przechodniów. Ponadto uprzątnięty zostanie cały urobek (ścięte gałęzie) poprzez rozdrobnienie gałęzi rębarką w miejscu wykonywania pielęgnacji a następnie zabranie tych odpadów i ich utylizację. Wszystkie prace wykonywane będą pod pilnym okiem inspektora nadzoru. Nie będzie prowadzona wycinka drzew.

Dzięki realizacji projektu zminimalizowane zostanie ryzyko utraty cennych wartości przyrodniczych miasta. W sumie 6117 drzew zostanie poddanych pielęgnacji w ciągu 2,5 roku. Biorąc pod uwagę, że do tej pory nikt drzew na terenach miejskich nie pielęgnował…

 

Dodaj komentarz