Składamy wnioski.

16.02.2015r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór wniosków w ramach programów z dziedziny ochrony przyrody.
Wystąpiliśmy o dofinansowanie na pielęgnację i dosadzenia w Parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej na kwotę blisko 280 tys.(90% wartości prac) – Program 2015-OP-16 pn. „Zadania z zakresu ochrony przyrody”. Zajmujemy  trzecią pozycję na liście. Czekamy…

będzie spowolnienie ruchu!

Na ul. Bukowej i ul. Kwiatowej (oraz Wrzosowej) w Podkowie Leśnej uzyskaliśmy ostateczne zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu przez Starostwo Grodziskie, który przewiduje spowolnienie ruchu na obu tych ulicach poprzez różne elementy w zależności od potrzeb: progi zwalniające, wyniesione skrzyżowania, „rondo”. Ulica Bukowa obecnie jest w remoncie, w trakcie którego te prace zostaną wykonane. Remont ul. Kwiatowej nie jest przewidziany w tegorocznym budżecie. Będziemy analizowali możliwość pozyskania środków zewnętrznych.

W dyskusji nad ograniczaniem ruchu samochodowego z jednej strony mamy osoby poruszające się po mieście wyłącznie samochodem, które obawiają się wprowadzania utrudnień (najczęściej są to osoby przejeżdżające przez miasto), z drugiej strony natomiast, istnieje grupa mieszkańców, która korzysta przede wszystkim z komunikacji rowerowej oraz pieszej, czująca się zagrożona przez silniejszy i bardziej dominujący ruch samochodowy. Będziemy się starali pogodzić te dwie grupy mieszkańców stawiając przede wszystkim na bezpieczeństwo jednych i drugich.

Do tej pory infrastruktura drogowa w Podkowie Leśnej faworyzowała głownie pojazdy kosztem pieszych. Przez lata mieszkańcy nie mogli wymóc na rządzących zmiany priorytetów w remontach i budowie dróg. Pierwsze pismo w/s bezpieczeństwa na ul. Bukowej, napisałem jeszcze do burmistrza Kościelnego, jak moja córka zaczęła uczęszczać do szkoły podstawowej. Ot, pojawiła się taka myśl, że przecież dziecko może chodzić do szkoły piechotą, albo jeździć na rowerze. Ale jak przystało na przezornego ojca, pierwszy raz pomaszerowaliśmy razem, by sprawdzić, czy droga do szkoły jest bezpieczna. Test wypadł beznadziejnie, więc w swojej naiwności zacząłem pisać podania do urzędu, myśląc, że coś wskóram. Potem mijały lata, a ja pisałem i składałem kolejne pisma, petycje i wnioski. No i nie byłem pierwszy, okazało się, że wiele lat przede mną pisma słali inni mieszkańcy.  O petycji mieszkańców zainicjowanej przeze mnie w lipcu 2011r. zrobiło się głośno w lokalnych mediach i tylko dzięki temu udało się wywalczyć kawałek brakującego chodnika i remont istniejącego. Analogiczna sytuacja miała miejsce na ul. Kwiatowej.

Spowolnienia ruchu na obu tych ulicach nie udało się przez lata wprowadzić, bo rzekomo Starostwo się nie zgadzało. W międzyczasie moja córka została studentką, a ja burmistrzem. I rzeczy niemożliwe stały się możliwe. Cud?

 

Kradzież drewna.

W Parku Przyjaźni Polsko- Węgierskiej trwają prace pielęgnacyjne, w tym wycinka drzew. Wycięte drzewa są cięte na kawałki i przygotowywane do przekazania rodzinom potrzebującym, będących pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej. W ciągu 2014r. 216m3 drewna trafiło do 28 rodzin. Przedwczoraj w nocy, (już)znani sprawcy postanowili przywłaszczyć sobie składowane drewno, ale na swoje nieszczęście zostali zauważeni i złapani na gorącym uczynku przez przechodzące mieszkanki. Po wezwaniu policji i spisaniu personaliów – panowie zostali wypuszczeni. Dzisiaj (18.02.15r.) Miasto oficjalnie zgłosiło kradzież drewna. Właściwa reakcja pań jest godna pochwały. To tylko potwierdza, że i policja i monitoring są potrzebne, ale nic nie zastąpi czujności mieszkańców.

przepust pod trasą 719 do remontu

W tym roku powinien zostać wyremontowany przepust pod trasą 719, którego właścicielem jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Przepust jest jednym z elementów, który pozwoli na uregulowanie stosunków wodnych (patrz. mój artykuł/rowy/z 12.2011r. w Podkowie Leśnej, m.in. przy cmentarzu (przestanie być zalewany). Temat remontu przepustu był podejmowany w Podkowie wielokrotnie przez ówczesnych radnych i lokalne stowarzyszenia – w styczniu 2011r z inicjatywy Związku Podkowian została skierowana do Wojewody i Marszałka petycja obywatelska, niestety nie przyniosła zamierzonego efektu.

Na obecną chwilę został wykonany już projekt przebudowy, natomiast po spotkaniu z dyrektorem MZDW Zbigniewem Ostrowskim, pomimo że w budżecie zarządu dróg brak jest takiej pozycji, posiadam przeświadczenie, że remont przepustu jednak zostanie przeprowadzony w ciągu kilku miesięcy. Dla miasta, a szczególnie mieszkańców, których domy są zalewane przy większych deszczach  to bardzo dobra informacja.

Więcej informacji w prezentacji pt. „Racjonalna gospodarka wodami opadowymi i powierzchniowymi na terenie miasta Podkowa Leśna”, którą społecznie opracowałem w 11.2011r. na potrzeby strategii miasta.

Podkowa – miasto przyjazne starzeniu

„Myśląc o strategii rozwoju Podkowy nie sposób pominąć szybkości przemian demograficznych i tego, że nasze miasto nie jest przystosowane do potrzeb osób starszych”. To cytat z artykułu „Miasto przyjazne starzeniu”, który napisałem ponad rok temu w listopadzie 2013r. http://arturtusinski-podkowa.pl/miasto-przyjazne-starzeniu/ Temat ten był mi też bliski w kampanii wyborczej i nadal jest bardzo ważny. Podjęliśmy pierwsze działania w kierunku członkostwa w europejskiej sieci Zdrowo i Aktywnie Starzejących się Miast. Wysłałem list inicjatywny do koordynatora WHO ds. Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu pana Manfreda Huber’a. Organizacja tworzy globalną sieć wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z przystosowaniem miast, gmin oraz społeczności do potrzeb starzenia się na różnych poziomach – skupiona jest na wspieraniu rozwoju gmin i społeczności przyjaznych ludziom w każdym wieku. Warto opierać się na doświadczeniach i dobrych praktykach miast w Polsce i na świecie, by móc sobie odpowiedzieć jakie stoją przed nami wyzwania w tym kontekście. Czy starszym ludziom żyje się w Podkowie Leśnej dobrze i wygodnie, a młodsi mieszkańcy świadomie się w niej starzeją? Czego brakuje naszej infrastrukturze, kulturze, usługom, przestrzeni i sferze publicznej? Nie ulega wątpliwości, że odpowiedzialność za podjęcie działań należy do władz miasta, ale też trzeba mocno podkreślić, że za poziom przystosowania miasta do potrzeb ludzi w starszym wieku odpowiadają także lokalni przedsiębiorcy i mieszkańcy.

%d bloggers like this: