Płać podatek w Podkowie!

Rozpoczynamy kampanię „Zmieniaj tu, gdzie żyjesz! Płać podatki w Podkowie”. Jest ona skierowana do osób, które mieszkają w Podkowie Leśnej, a podatki odprowadzają poza miastem.

Przekaz ma trafić do każdego mieszkańca Podkowy – jeśli płacimy podatek tam gdzie mieszkamy, wraca on do nas w postaci lepszych dróg, ścieżek rowerowych, nowych inwestycji, szerokiej oferty kulturalnej, edukacyjnej i zdrowotnej, czy zadbanych parków, jednym słowem – lepiej funkcjonującego miasta. Oznacza to, że jeśli mieszkamy w Podkowie, a PIT rozliczamy poza urzędem właściwym dla miejsca zamieszkania, to podatek dochodowy zostanie wykorzystany na inwestycje i zadania tam, gdzie go wysyłamy, a nie w miejscu zamieszkania. Możemy to zmienić aktualizując swoje zgłoszenie na druku ZAP-3 i przekazując go do Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim.

Projektowane dochody w Podkowie Leśnej z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015r. to 12.072.292 zł, co daje 47,14% wszystkich dochodów w budżecie. W Podkowie rozlicza się 2641 osób, w tym: 2147 w I progu i 409 w II progu. 15 % wszystkich podatników odprowadza do naszego budżetu 67% przychodu miasta z PIT od osób fizycznych.

Odbyłem spotkanie z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Grodzisku – w wyniku, którego zostały podjęte kroki mające na celu zorganizowanie spotkania otwartego i dyskusji przedstawicieli urzędu skarbowego z mieszkańcami. W spotkaniu na moją prośbę uczestniczył audytor międzynarodowej firmy kontrolującej urzędy skarbowe dla Ministerstwa Finansów.  W rankingu Urzędów Skarbowych – nasz urząd grodziski w zakresie  prowadzonych procedur i przyjazności dla petentów zajmuje wysoką pozycję.

Działajmy, namawiajmy – to dla dobra miasta i naszej jakości życia!

Informacja

Informacja

Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych w związku ze złożonym pismem Znak WK 0920.60.2013 z dnia 3 kwietnia 2014r. przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zawiadomieniem o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2013r. poz. 168) w dniu 5 grudnia 2014r. wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące byłej burmistrz Małgorzaty Stępień Przygody.

Była burmistrz Podkowy Leśnej Małgorzata Stępień Przygoda ustępując ze stanowiska otrzymała należną odprawę wraz z ekwiwalentem za urlop w wysokości 58. 648, 14 zł brutto. Pani Przygoda złożyła do urzędu pismo o przywrócenie stosunku pracy powołując się na art.74KP. W związku z odmową (uznano, że stosunek pracy wygasł) wystąpiła na drogę sądową.

 

Kalendarz burmistrza on-line

Kolejne podjęte przeze mnie zobowiązanie w akcji Stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog  ”Jawność sprzyja każdej władzy” zostało spełnione. Kalendarz burmistrza w wersji on-line już działa na stronie miasta. Będą tam w miarę na bieżąco wpisywane spotkania, które zostały zaplanowane.

Kalendarz Burmistrza on-line

Większe zbiory biblioteki

Zbiory współczesnej biblioteki (również szkolnej) powinny mieć charakter dynamiczny, dlatego wymagają stałego dopływu nowych pozycji. By sprostać tym wymaganiom podkowiańska Miejska Biblioteka Publiczna w partnerstwie z Zespołem Szkół w ramach Priorytetu 2 przygotowała wniosek do Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami bibliotek szkolnych  w roku 2014″. Wniosek został wysoko oceniony i dzięki dofinansowaniu 14.700 zł zostały kupione 1283 książki i przekazane w depozyt bibliotece szkolnej. Dzięki staraniom Pani Dyrektor Dorocie Skotnickiej nie tylko szkolna biblioteka, ale i biblioteka miejska wzbogaciła się o nowe pozycje. W ramach programu BN dofinansowania „zakupu nowości wydawniczych” Priorytet 1, nasza biblioteka otrzymała kwotę 7500 zł. Gratuluję.

foto: http://mbp-podkowalesna.pl/

Profilaktyka onkologiczna

4 lutego 2015r został ogłoszony Światowym Dniem Walki z Rakiem.

Podkowa Leśna będzie realizowała program profilaktyki onkologicznej – miasto sfinansuje mieszkańcom powyżej 40 roku życia laboratoryjne badania przesiewowe w kierunku rozpoznawania nowotworów.

Do programu zostaną zaproszone osoby, które nie są objęte programami Narodowego Funduszu Zdrowia. Ilość pieniędzy w budżecie na ten cel jest ograniczona, w związku z tym będą prowadzone zapisy. W zależności od zainteresowania, będziemy się starali zwiększyć środki.

Badania przesiewowe będzie można wykonać w  Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. Badania najprawdopodobniej będą obejmowały trzy pakiety (do wyboru jeden):

  • W przypadku kobiet –wykluczenie nowotworu narządu rodnego szyjki macicy, jajnika oraz nowotworu piersi
  • W przypadku mężczyzn – wykluczenie nowotworu jąder oraz gruczołu krokowego
  • Pakiet mieszany dla kobiet i mężczyzn – wykluczenie nowotworu żołądka, jelita grubego oraz trzustki.

Równolegle będzie prowadzona edukacja zdrowotna w tym zakresie. Informacje o warunkach przeprowadzenia badań zostaną przekazane mieszkańcom po podpisaniu umowy ze szpitalem.

Zachęcam do zapoznania się z informacjami na temat szybkiej terapii onkologicznej na stronie Ministerstwa Zdrowia http://pakietonkologiczny.gov.pl/

O profilaktyce zdrowotnej, szczególnie onkologicznej powinniśmy szeroko rozmawiać, głownie w domach. W październiku 2010r. dzięki mojemu zaangażowaniu i moich przyjaciół w Podkowie odbył się pierwszy i jak na razie jedyny Marsz Różowej Wstążki. Zostało wtedy przebadanych (nieodpłatnie przez lekarzy) kilkadziesiąt kobiet, onkolog dr Jacek Zwoliński mówił na temat ważności badań onkologicznych. Rak stał się społecznym problem i nie wybiera: młody-stary, biedny-bogaty. Cieszę się, że po raz pierwszy udało się wygospodarować pieniądze w budżecie na badania profilaktyczne, przynajmniej dla części mieszkańców. Badajmy się, tak na wszelki wypadek.

IMG_0306

%d bloggers like this: