W temacie Carrefoura/Werandy/Księgarni

W związku z podawaniem w przestrzeni publicznej nieprawdziwych informacji przez radnych Sylwię Dąbrówkę i Marcina Kalińskiego na temat planów miasta/magistratu/ burmistrza w/s wyburzania, likwidacji, wyrzucania najemców z lokali: Carrefour, Weranda, Księgarnia w Podkowie Leśnej uprzejmie informuję, że decyzję o planach inwestycyjnych podejmuje Rada Miasta. W tej kadencji ani rada ani tym bardziej burmistrz nie uchwalili (nawet nie było dyskusji) rozbiórki bądź budowy nowych obiektów w tym miejscu. Nie ma ŻADNYCH decyzji w tym temacie.

Zamknięcie sklepu Carrefour

Najemca Carrefoura poinformował miasto o zamknięciu działalności z dniem 30 listopada. W związku z podpisaną umową do końca grudnia (mając również zaległości finansowe w stosunku do miasta i będąc w trudnej sytuacji finansowej) zwrócił się do burmistrza z prośbą o odstąpienie od naliczania czynszu w grudniu. Przychyliłem się do wniosku. Zarówno Weranda jak i Księgarnia mają przedłużone umowy najmu na taki okres jaki został uzgodniony pomiędzy partnerami oraz na jaki pozwala Uchwała Rady Miasta. Miasto nie planuje „pozbywania” się najemców pawilonu, którzy tak wrośli w nasz lokalny koloryt i z usług, których tak lubimy korzystać. Natomiast każdy z nas musi zdawać sobie sprawę, że przedsiębiorca może zmienić zamiar co do prowadzenia swojej działalności, tak jak to się stało w przypadku sklepu Carrefour. Na miejsce najemcy Carrefoura będę poszukiwał chętnego do prowadzenia sklepu spożywczego.

Kolejna sprawa, która wymaga wyjaśnienia: wszystkie budynki ( Carrefour, Weranda, Księgarnia) jak i grunt pod nimi należą do miasta. Faktycznie do niedawna panowało przekonanie, że budynek, w którym mieścił się Carrefour jest własnością prywatną, a grunt pod nim – miasta. Zapewne wzięło się to stąd, że wszyscy kolejni burmistrzowie kontynuując współpracę z najemcą podpisywali umowy w dobrej wierze, przyjmując za podstawę umowę i dokumenty sporządzone przez burmistrza pierwszej kadencji. I to był duży błąd. Dopiero po głębokiej analizie dokumentów własnościowych na początku tego roku okazało się, że grunt wraz z budynkiem od zawsze był własnością miasta.

Podawanie nieprawdziwych, niesprawdzonych informacji przez radnych S.Dąbrówkę i M.Kalińskiego napędza spiralę niepewności przede wszystkim najemców zajmujących lokale, co jest szkodliwe dla miasta, dodatkowo z uwagi na wytworzoną atmosferę może utrudnić znalezienie nowego najemcy. Radni mają mnóstwo możliwości zweryfikowania plotek i zdementowania krążących informacji. Jeżeli nie korzystają  z narzędzi radnego (nie pytają, nie piszą, nie sprawdzają dokumentów), to w moim przekonaniu celowo wprowadzają mieszkańców w błąd.  Zazwyczaj nie odnoszę się do plotek, ale te są wyjątkowo destruktywne, a w dodatku powielane przez radnych mogą stać sie dla wielu mieszkańców źródłem fałszywej wiedzy.

Co w perspektywie?

A wracając do planów miasta, to w mojej opinii przede wszystkim należy zmienić plan zagospodarowania centrum, tak aby nie było możliwości wybudowania trzykondygnacyjnych ( a nawet cztero-) budynków w tym miejscu. Obecnie obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania  Przestrzennego taką możliwość przewiduje. Jestem też zdania, że powinien zostać stworzony projekt zagospodarowania całego centrum poddany szerokim konsultacjom społecznym. Wszystkie te działania wymagają długiego czasu, spokoju i dobrej atmosfery. Również w moim przekonaniu są pilniejsze inwestycje w mieście niż budowa obiektów w miejscu Werandy/Księgarni/Sklepu spożywczego. Np. drogi, rewitalizacja Parku Miejskiego, budowa przedszkola, urzędu miasta i wiele innych. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe budżetu miasta, to perspektywa inwestycji w miejscu pawilonu jest daleka i bliżej nieokreślona.

Proszę, aby wszyscy, którzy spotykają się z tego typu newsami w tym temacie czy innym zwyczajnie sprawdzali  „te rewelacje” w Urzędzie Miasta, bądź bezpośrednio u mnie (mail, FB, tel).  A tymczasem korzystali z dobra, które oferują nam Weranda i Księgarnia.

Podkowa Leśna „Symbolem Polskiej Samorządności 2017”

Podkowa Leśna otrzymała kolejne wyróżnienie – „Symbol Polskiej Samorządności 2017”. To miłe, że nasze działania są zauważane przez różne środowiska eksperckie.

W uzasadnieniu możemy przeczytać, że istotnym czynnikiem do uhonorowania naszego samorządu była skuteczna restrukturyzacja budżetu oraz przeprowadzenie uchwał, wytyczających nowe kierunki rozwoju. Działania miasta cechują się także dbałością o wysoki poziom edukacji oraz zaangażowaniem w ochronę zabytkowego charakteru miasta. To wyróżnienie jest wyrazem docenienia dotychczasowych działań władz miasta i osiągnięć na tle innych polskich gmin, w tym także w zakresie skuteczności pozyskiwania środków unijnych oraz przeprowadzania inwestycji infrastrukturalnych.

Tytuł „Symbol Polskiej Samorządności” przyznawany jest od siedmiu lat z inicjatywy Monitora Biznesu i Monitora  Rynkowego – niezależnych dodatków specjalistycznych „Rzeczpospolitej” i „Dziennika Gazety Prawnej”. Nagrodę odebrałem podczas uroczystej gali w dniu 24 listopada br. w Katowicach. Otrzymanie tytułu wsparte było oceną Kapituły programu, a także opiniami laureatów z poprzednich lat.

Nagroda sprawia tym większą radość, że drugą i ostatnią  wyróżnioną w tym plebiscycie gminą poza Podkową Leśną na Mazowszu był Grodzisk Mazowiecki (w innej kategorii).

 

fot. środkowe zdjęcie monitorrynkowy.pl

Specjalne pojemniki na elektroodpady

 W ramach polsko-norweskiej platformy współpracy miasto kupiło i ustawiło przed Urzędem Miasta oraz w szkole samorządowej pojemniki na odpady elektroniczne (IT), wzorowane na norweskim systemie Safedrop.

Do specjalistycznego, szczelnie zamkniętego pojemnika mieszkańcy mogą wrzucać zużyty sprzęt elektroniczny małego formatu: telefony komórkowe, tablety, karty pamięci, laptopy, pendrivy, nośniki cyfrowe CD, DVD, itp. Odpady w pojemnikach są zabezpieczone przed dostępem osób obcych, zapewnia to masywna konstrukcja oraz specjalny zamek zabezpieczający (kluczem otwierającym dysponują jedynie upoważnione osoby). Pojemnik znajdujący się przed urzędem i w szkole jest objętym monitoringiem .

Urządzenia elektryczne i elektroniczne stanowią nieodzowny element naszego codziennego życia. Kupowanie nowych urządzeń ma związek ze zużyciem już wysłużonych sprzętów, ale również z wymianą jeszcze sprawnego sprzętu na nowszy lub bardziej oszczędny model.

Wpływa to na znaczny i postępujący wzrost ilości produkowanych odpadów elektrycznych i elektronicznych. Jest to o tyle niebezpieczne, że w tego rodzaju odpadach znajdują się substancje i materiały, które stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, ludzi i zwierząt. Jest to bardzo ważne, aby każdy z nas był świadomy zagrożeń, jakie niosą za sobą zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne i oddawał je do specjalnych zakładów zajmujących się utylizacją.

Podkowa najbardziej innowacyjna w Polsce!

Podkowa Leśna z wyróżnieniem najbardziej innowacyjnej jednostki samorządowej w Polsce w kategorii wszystkich gmin miejskich i miejsko-wiejskich! Z wielką przyjemnością wziąłem udział w gali XIII edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” –  dobrze zarządzanych gmin. Ranking Samorządów Rzeczpospolitej jest prestiżowym, ogólnopolskim plebiscytem, którego celem jest wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce. Kapituła pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka nagrodziła te samorządy, które najlepiej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców, zgodnie z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. Z radością informuję, że poza wyżej wspomnianą nagrodą za innowacyjność Podkowa Leśna znalazła się na 7 miejscu najlepiej zarządzanych gmin w kraju w swojej kategorii i tym samym awansowała z miejsca 20.

Samorządy zostały podzielone na trzy kategorie: miasta na prawach powiatu, pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Kryteria oceny samorządów zostały ustalone przez Kapitułę w skład, której weszli poza wspomnianym prof. Buzkiem, prof. Jerzy Stępień – sędzia i były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Andrzej Porawski – Dyr. Biura Związku Miast Polskich, Paweł Tomczak – Dyr. Biura Związku Gmin Wiejskich, Cezary Trutkowski – Prezes Zarządu Fundacji Demokracji Lokalnej, Teresa Czerwińska – Wiceminister Finansów, Adam Hamryszczak –Wiceminister Rozwoju, Bogusław Chrabota –Redaktor Naczelny Dziennika „Rzeczpospolita” i inni. Po przeanalizowaniu sprawozdań finansowych wszystkich 2478 gmin w Polsce do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 500, gdzie oceniano  m.in. stan finansów,  pozyskiwanie środków, dynamikę wzrostu wydatków majątkowych i dochodów, przyrost zadłużenia, realizację inwestycji, jakość oferty edukacyjnej i jakość pracy administracyjnej. Analizie został poddany rok do roku w ciągu ostatnich czterech lat. Do rankingu wybrano 100 najlepszych gmin w Polsce. Na sukces w dużej mierze złożyło się zarządzanie finansami i wypracowanie w Podkowie Leśnej nadwyżki budżetowej w 2015r. oraz 2016r.

Te dwa ostatnie lata pokazują jaki Podkowa Leśna wykonała skok jakościowy – w latach wcześniejszych  miasto znajdowała się poza listą rankingową, nawet nie weszło do drugiego etapu. Uplasowanie się tak wysoko w tak znamienitym Rankingu Najlepszych Samorządów daje ogromną satysfakcję i wielką siłę do działania.

Uroczystość wręczenia nagród poprzedzona była debatą o przyszłości polskich samorządów.

Konsultujemy przestrzeń publiczną

W najbliższy czwartek 23.11. 2017r. o godz.18.30 w Pałacyku będziemy kontynuować spotkania konsultacyjne dotyczące planowania przestrzennego w Podkowie Leśnej.  Tym razem wśród prelegentów będzie Mirosław Duchowski – malarz i projektant przestrzeni publicznych, Profesor zwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Dyrektor Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej. Łączy działalność artystyczną, projektową i naukowo-badawczą dotyczącą przestrzeni publicznej. Zapraszam.