Wyniki wyborów do parlamentu 2019

13 października odbyły się wybory do parlamentu.
W Podkowie uprawnionych do głosowania było 3100 osób, wydano 2511 kart do głosowania.
FREKWENCJA wyniosła  81% (dokładnie 80,97)
Ostateczne wyniki wyborów w Podkowie Leśnej
SEJM
Koalicja Obywatelska PO .N  IPL Zieloni    41,84%
Prawo i Sprawiedliwość                                        29,96%
Sojusz Lewicy Demokratycznej                        17,57%
Polskie Stronnictwo Ludowe                                5,17%
Konfederacja Wolność i Niepodległość          4,21%
Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy              1,24%
SENAT
Kamiński Michał PSL      67,65%
Radziwiłł Konstanty PIS       32,35%
 
Dziękuję mieszkańcom za tak liczny udział w wyborach.
 

„Dendropolis” wezwane do zaprzestania naruszania dobrego imienia Miasta Podkowa Leśna i organów Miasta

Niespełna miesiąc temu Stowarzyszenie „Dendropolis”  wrzuciło do skrzynek mieszkańców Podkowy Leśnej oraz zamieściło na swojej stronie internetowej oraz portalach społecznościowych  ulotkę dotyczącą rzekomych nieprawidłowości związanych z budową stawu w Parku Miejskim. Ponieważ proceder rozpowszechniania nieprawdziwych informacji dotyczący tej inwestycji trwa od dłuższego czasu nie tylko w przestrzeni wirtualnej, ale także w instytucjach publicznych, co ma wpływ na wizerunek miasta i jego władz, a także na procesy inwestycyjne, uznałem, że jedyną słuszną drogą odpowiedzi na treści zawarte w ulotce, a także przekaz społeczny utrwalany przez „Dendropolis” jest skorzystanie z drogi prawnej (także sądowej).

Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego „Dendropolis” zostało wezwane do zaprzestania naruszania dobrego imienia Miasta Podkowa Leśna i organów Miasta polegającego na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji dotyczących Miasta Podkowa Leśna i jej organów, m.in. o niegospodarności władz samorządowych, prowadzenie prac dotyczących przebudowy stawu niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, przyjęcia do realizacji projektu zamiennego przebudowy stawu w Leśnym Parku Miejskim bezpowrotnie degradującego walory krajobrazu kulturalnego i naturalnego, w tym powodującego wysychanie drzew, braku wykorzystania zjawiska retencji. Oświadczenie  Stowarzyszenia o zaprzestanie naruszeń dóbr osobistych oraz złożenia oświadczenia woli o odpowiedniej formie i treści (podanej w  wezwaniu) powinno zostać wydane, ogłoszone w Internecie, a także wrzucone do skrzynek wszystkich mieszkańców w ciągu 7 dni od otrzymania korespondencji, pod rygorem wystąpienia na drogę sądową. Oświadczenie nie powinno pozostawiać wątpliwości, że są to przeprosiny, czyli nie powinno mieć, uwag, komentarzy, czy innych dodatkowych elementów.

Granica pisania i mówienia nieprawdy, a także przypisywania władzom niekorzystnych i szkodliwych działań na rzecz Miasta została przekroczona przez „Dendropolis”, ale także przez pojedynczych mieszkańców, czemu należy postawić tamę. Nie tylko za czyny, ale i za słowa należy brać odpowiedzialność. W kwestii prawnej, osoba zamieszczająca w sieci określone informacje podlega takim samym przepisom, jak osoba zamieszczająca je w jakimkolwiek innym medium. Jeżeli podane informacje okażą się pomówieniem, nieprawdą, zniesławieniem bądź naruszeniem cudzych dóbr niematerialnych takich jak np. godność osobista, internauta który je upowszechnił musi liczyć się z sankcjami wynikającymi z prawa karnego.

 

Sprawdź czy jesteś w spisie wyborców.

Do 8 października można dopisać się do spisów wyborców w najbliższych wyborach parlamentarnych.

Złożenie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców

  • Jeśli wyborca zamierza głosować w gminie, w której mieszka na stałe, ale nie jest w niej zameldowany na pobyt stały, może złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
  • Chcąc głosować w gminie, do której wyborca przeprowadza się na stałe, ale nie zmienia adresu stałego zameldowania – nie melduje się na pobyt stały, powinien złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
  • Osoby, które nie są i nigdy nie były zameldowane na pobyt stały w Polsce, chcąc zagłosować w gminie, w której mieszkają lub przebywają na stałe – również mogą złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Można być tylko w jednym rejestrze wyborców.

Dopisanie się do spisu wyborców

  • Osoby chcące głosować w miejscu swojego czasowego pobytu – poza miejscem zameldowania, mogą dopisać się do spisu wyborców. To samo dotyczy osób, które w czasie wyborów będą przebywać poza miejscem zamieszkania i znają adres pobytu. Na przykład wyjeżdżają do innej miejscowości, nie mieszkają już w Polsce, znają adres, pod którym będą przebywać w dniu wyborów.
  • Dopisanie do spisu wyborców umożliwi jedynie głosowanie w najbliższych wyborach.

Projekt przedszkola z wyróżnieniem

Projekt naszego przedszkola w Podkowie Leśnej wykonany przez firmę Bjerg Arkitektur zdobył wyróżnienie w konkursie PLGBC Green Building Awards 2019 w kategorii Najlepszy projekt ekologiczny. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (Polish Green Building Council, w skrócie PLGBC) to organizacja zrzeszająca podmioty z dziedziny budownictwa i gospodarki nieruchomościami, mająca na celu propagowanie w tych dziedzinach działania na zasadach zrównoważonego rozwoju. PLGBC jest członkiem światowej federacji World Green Building Council.

Gratuluję architektom wyróżnienia. Tym bardziej jest mi przyjemnie mogąc Państwu ogłosić, że przygotowany projekt nie idzie na półkę, przystępujemy do montażu finansowego, tak aby w przyszłym roku ruszyć z budową przedszkola i możliwie, w krótkim czasie ją zakończyć. Budowa nie ruszy wcześniej niż w wakacje (jeżeli proces będzie odbywał się bez zakłóceń i niespodzianek, np. brak wykonawcy ), także w tym roku przedszkolnym dzieci będą uczęszczały do przedszkola bez zmian, natomiast na czas budowy zostaną przeniesione do szkoły samorządowej. Inwestycja będzie zaproponowana przeze mnie w projekcie budżetu, także jest priorytetem radnych, więc nie powinno być przeszkód, aby znalazła się w uchwale budżetowej.

Podkowa Leśna na szczycie najlepiej zarządzanych samorządów

Podkowa Leśna znalazła się na 2 miejscu najlepiej zarządzanych gmin w kraju w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej i tym samym utrzymała znakomitą zeszłoroczną pozycję.

Ranking ocenia politykę rozwoju prowadzoną przez władze polskich miast i gmin. Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią pod kierownictwem prof. Jerzego Buzka, ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.  

Od  czterech lat jesteśmy w czołówce najlepszych samorządów – w 2018 zajęliśmy 2 pozycję,  w 2017 miejsce 7, w 2016 – miejsce 20, wcześniej byliśmy poza pierwszą pięćsetką.

Finał XV edycji rankingu odbył się 30 września w Warszawie, w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Wyróżnienia przyznawane są w trzech kategoriach: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Kryteria oceny samorządów zostały ustalone przez Kapitułę w skład, której weszli poza wspomnianym prof. Buzkiem, prof. Jerzy Stępień – sędzia i były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Andrzej Porawski – Dyr. Biura Związku Miast Polskich, Cezary Trutkowski – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Bogusław Chrabota – Redaktor Naczelny Dziennika „Rzeczpospolita” i inni.

%d bloggers like this: