Maraton Miast Ogrodów -rozpoczęty!

W zeszłym roku po raz pierwszy udało się zrealizować ideę zorganizowania Maratonu Miast Ogrodów, w której wzięła udział Podkowa Leśna i Milanówek. W tym roku dołączył Brwinów, z czego bardzo się cieszymy.  Organizatorem są organizacje pozarządowe: Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe, STO-nogi, od tego roku TS Sokół przy współpracy Urzędu Miasta w Podkowie oraz MCK.

Pierwszy bieg odbył się dzisiaj ( 11.03.18) w podkowiańskim parku. Trasa 5km, zdecydowanie najbardziej terenowa z całego cyklu nie należała do najłatwiejszych (podbiegi i zbiegi przy znacznej różnicy wzniesień), ale pomimo tego blisko 70 zawodników stanęło na mecie.  Bieg był bezpłatny.

Dopisała tez wspaniała, wiosenna pogoda. Jak zwykle przy naszych biegowych imprezach nie sposób zapomnieć o pracy członków zaangażowanych organizacji (PTB i STO-nogi) oraz wolontariuszach, którym zawsze bardzo serdecznie dziękuję.

W naszych biegach chętnie biorą udział  rodziny. Na następną „piątkę” zapraszamy do Milanówka.

Na czym polega Puchar -Maraton Miast Ogrodów?

Idea jest prosta – w zeszłym roku było to 8 biegów, w 2018 jest 7 biegów na dystansach od 5km do 10km, które łącznie dają dystans ponad 42km.

Kalendarz Pucharu:
11.03 – Podkowa Leśna – 5km
15.04 – Milanówek – 5km
27.05 – Podkowiańska Dycha – 10km
10.06 – VI Bieg STO-nogi Mianówek – 10 km
09.09 – Brwinów – 5km
14.10 – Podkowa Leśna – 5km
17.11 – Noc STO-nogi Milanówek – minimum dwie pętle około 3,4km

fot. wszystkie udostępnione fotografie są chronione prawem autorskim

Punkt konsultacyjno – informacyjny

W związku z dużym zapotrzebowaniem na porady prawne i psychologiczne w Podkowie Leśnej, został uruchomiony punkt konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców. Udzielanie porad jest bezpłatne.

Pomoc skierowana jest do osób:

  • będących w różnych sytuacjach kryzysowych (utrata pracy, rozwód, separacja, choroba, śmierć bliskiej osoby, konflikty, niepowodzenia, zmiany i trudne życiowe decyzje);
  • młodych i dorosłych przeżywających problemy szkolne, emocjonalne i rodzinne oraz dorosłych zmagających się z problemami w związku;
  • nadużywających alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, szukających i potrzebujących wsparcia, motywacji do podjęcia leczenia oraz wskazania miejsca, gdzie można podjąć terapię;
  • cierpiących z powodu nadużywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych przez bliską osobę;
  • doświadczających przemocy w rodzinie, szukających pomocy i wsparcia psychologicznego, prawnego w skutecznym zatrzymaniu zjawiska przemocy oraz uruchomieniu działań interwencyjnych i wskazania instytucji, które zajmują się dalszym etapem pomocy;
  • stosujących przemoc wobec swoich bliskich, chcących zmienić swoje postępowanie, szukających wsparcia w tym zakresie oraz instytucji i miejsc, w których realizowane są programy, warsztaty, grupy korekcyjne.

Psycholog Katarzyna Krawczyk przyjmuje w każdy czwartek w godz.15.00-18.00

Prawnik Michał Zdroik przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 15.00-18.00

Osoby zainteresowane proszone są o zapisywanie się w Ośrodku Pomocy Społecznej osobiście lub pod nr. tel. 22 720 10 82. Ze względu na  finansowanie usług przez miasto, nie ma możliwości skorzystania z porad ( tzw. wejścia z ulicy) bez wcześniejszego zapisania się. Usługa jest skierowana tylko do mieszkańców Podkowy Leśnej. Porady są prowadzone w budynku przy ul. Kościelnej 3 ( obok fryzjera).

Spotkanie z mieszkańcami

Zapraszam wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące prezentacji projektów na ulicę Lotniczą i Miejską na całej jej długości. Obie ulice mieszczą się centrum miasta i są w strefie uciążliwego parkowania.  Stan techniczny, szczególnie ulicy Miejskiej jest katastrofalny.  Tematem dyskusji będą zaproponowane rozwiązania projektowe tylko dla  w/w ulic.

Spotkanie odbędzie się 19 marca 2018r. o godzinie 18.30 w sali konferencyjnej Szkoły Podstawowej, przy ul. J. Pawła II

Konkursy dla organizacji pozarządowych

Marzec, to czas konkursów dla organizacji pozarządowych. Do 16 marca (do godz. 14.00) wszystkie zainteresowane podmioty, w szczególności fundacje i stowarzyszenia oraz organizacje założone przez kościoły lub związki wyznaniowe mogą składać wnioski o dofinansowanie. Złożona oferta musi  odpowiadać na potrzeby mieszkańców Podkowy Leśnej. Podobnie jak w latach ubiegłych, w  2018 roku zostały zorganizowane trzy konkursy: w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie kultury fizycznej.

Współpraca organizacji pozarządowych z miastem z roku na rok cieszy się większym zainteresowaniem. Też co roku na organizacje pozarządowe w budżecie miasta przeznacza się więcej pieniędzy. W 2017r. miasto współpracowało co najmniej z 25 organizacjami w zakresie zaspakajania potrzeb kulturalnych, społecznych i sportowych. To bardzo duży wzrost w stosunku do lat ubiegłych. Dzięki dobrej kooperacji udało się zorganizować kilkadziesiąt imprez dla mieszkańców Podkowy,  które miały charakter nie tylko lokalny, ale wychodziły poza granice naszego miasta. Jesteśmy otwarci na wszystkie organizacje pozarządowe, nie tylko te zarejestrowane w Podkowie, jeżeli tylko ich oferta odpowiada na potrzeby mieszkańców. Miasto też korzystało z dorobku i wiedzy organizacji pozarządowych przy wprowadzaniu nowych projektów, chociażby budżetu partycypacyjnego czy pozaobowiązkowego programu edukacyjnego w szkole samorządowej. Wartościowe projekty grup nieformalnych czy osób indywidualnych ze świata nauki i sztuki, których aktywność i działania mogą przełożyć się na korzyści dla mieszkańców też dostają wsparcie finansowe z urzędu. Myślę, że rok 2018 będzie również obfitował w wydarzenia organizowane wspólnie z trzecim sektorem. Zapraszam do składania ofert.

Odznaka „Przyjaciel WKD”

Warszawska Kolej Dojazdowa jest przewoźnikiem majacym  historię sięgającą początków XX wieku. W dniu dzisiejszym miałem przyjemność wziąć udział w  obchodach  jubileuszu 90-lecia działalności powstania EKD/WKD. Podczas uroczystej gali, która odbyła się w sali widowiskowej „Matecznik Mazowsze” Marszałek Wojewódzwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Prezes Zarządu WKD Michał Panfil wyróżnili osoby zasłużone dla Mazowsza i rozwoju spółki WKD.  Niespodziewanie dla mnie znalazłem się wśród osób zasłużonych i odebrałem odznakę „Przyjaciel WKD za wsparcie i publiczne popularyzowanie działań WKD, mające wpłw na poztywny wizerunek spółki”. Wybitnym pracowniom spółki za sumienną i wzorową pracę zostały przyznane  odznaczenia państwowe Pezydenta RP.

W 1918 r. powstało Zgrupowanie Elektryfikacyjne „Siła i Światło S.A.”, które za jeden z celów związanych z elektryfikacją kraju obrało przesył energii i zasilanie nowo powstających linii kolejowych. W 1922 r. w ramach grupy „Siła i światło” powołano spółkę akcyjną „Elektryczne Koleje Dojazdowe (EKD). Budowę linii z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego rozpoczęto w 1925 r. Linia została uruchomiona już dwa lata później, w dniu 11 grudnia 1927 r. jako pierwsza normalnotorowa elektryczna kolej w Polsce.

Poza historią, prezes spółki również przybliżył plany na najbliższe lata: budowa drugiego toru na odcinku Podkowa Leśna – Grodzisk powinna ruszyć za ok. 1,5 roku,  zapadła dezycja, że w weekendy i święta będzie można przewozić rowery nieodpłatnie, zostanie uruchomiony dodakowy skład, dzięki czemu kolejki będą częściej kursowały,  do końca roku powinny zostać  wybudowane nowe przystanki. Z ciekawostek podano informację, że tylko w styczniu  z WKD skorzystało o 150 tys. pasażerów więcej niż w zeszłym roku, a w ciągu całego zeszłego roku przejechało wukadką 8 mln. osób. Widzicie Państwo, że to są świetne wiadomości. A najlepszą jest to, że współpraca Miasta Podkowa Leśna z WKD układa się wzorcowo.

Uroczystość uświetnił występ Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.