Projekt przebudowy Kościelnej/Modrzewiowej

21 marca 2016 r. na kolejnym  spotkaniu z mieszkańcami przedstawiłem koncepcję projektu przebudowy ulicy Kościelnej i Modrzewiowej. Założeniem do projektu była poprawa bezpieczeństwa wokół kościoła i szkoły społecznej KIK, uporządkowanie parkowania oraz odwodnienie ulicy  Modrzewiowej na całej jej długości. W trakcie spotkania mieszkańcy zgłosili uwagi do projektu dotyczące zbyt małej ich zdaniem ilości środków technicznych wymuszających na  kierowcach ograniczenie prędkości szczególnie w rejonie skrzyżowania Kościelnej z Modrzewiową. Pojawiła się też sugestia jednego ze słuchaczy obecnych na sali, aby na ulicy Modrzewiowej wprowadzić ruch jednokierunkowy. Taka propozycja nie spotkała się z przychylnością projektanta i części mieszkańców.

IMG_0029wDużą dyskusję wywołała też możliwość parkowania na tych ulicach z poszanowaniem praw pieszego. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, w przeciwieństwie do kierowców i pasażerów samochodów, pozbawieni są jakiejkolwiek ochrony. Przepisy ruchu drogowego szczegółowo regulują kwestię ruchu pieszych i pojazdów. Na chodniku przy ulicy Modrzewiowej, ze względu na jego zbyt wąską szerokość  bezwzględnie nie można parkować, natomiast kierujący pojazdami często łamią ten przepis. Pomimo podejmowanych akcji prewencyjnych jak np. „żółta kartka” (czytaj artykuł akcja-prewencyjna-zolta-kartka) oraz interwencji policji nie udało się wyeliminować łamania przepisów.

kościelna parkowaniePrzychylając się do opinii większości na sali wprowadziłem do projektu zmiany polegające na zwiększeniu ilości progów zwalniających, zastosowaniu skrzyżowań wyniesionych (Kościelna/Modrzewiowa; Modrzewiowa/Topolowa) oraz zaprojektowaniu „szykan”. W projekcie przewidziano miejsca postojowe dla niepełnosprawnych przy kościele, zatoczki parkingowe na wysokości szkoły oraz przejścia dla pieszych. Bezpośrednio pod szkołą wytypowano miejsca  kiss & ride – to miejsca specjalnie wyznaczone do tego, aby ułatwić podwiezienie dzieci do szkoły, gdzie  można legalnie zatrzymać się na 2 minuty, „dać buziaka na do widzenia” i wysadzić ucznia bezpiecznie przy wejściu. Miejsca parkingowe wyznaczone w poboczach mają być wykonane z geokraty, która ma zastosowanie przy konstrukcji nawierzchni parkingów dla lekkich pojazdów. W konsultacjach dokumentacji projektowej uczestniczyli również przedstawiciele Kościoła i szkoły. Projekt wraz ze zmianami  został przesłany do Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim celem uzyskania wymaganych zgód.

IMG_0001Problem parkowania powinno w dużej części uregulować i uporządkować wybudowanie parkingu park&ride przy stacji kolejki WKD oraz wprowadzenie strefy płatnego parkowania w centrum. Nad oboma tymi rozwiązaniami intensywnie pracuję. Mam nadzieję, że prace przy park&ride ruszą jeszcze we wrześniu tego roku.

DSC_2240Kończą się prace remontowe chodnika na ul. Modrzewiowej na odcinku ul. Wschodnia –Sosnowa. Zakres prac obejmował wymianę chodnika, krawężników i zjazdów do posesji. Planowany termin zakończenia prac 20 maja 2016 r.

DSC_2444

 

Dodaj komentarz