przepust pod trasą 719 do remontu

W tym roku powinien zostać wyremontowany przepust pod trasą 719, którego właścicielem jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Przepust jest jednym z elementów, który pozwoli na uregulowanie stosunków wodnych (patrz. mój artykuł/rowy/z 12.2011r. w Podkowie Leśnej, m.in. przy cmentarzu (przestanie być zalewany). Temat remontu przepustu był podejmowany w Podkowie wielokrotnie przez ówczesnych radnych i lokalne stowarzyszenia – w styczniu 2011r z inicjatywy Związku Podkowian została skierowana do Wojewody i Marszałka petycja obywatelska, niestety nie przyniosła zamierzonego efektu.

Na obecną chwilę został wykonany już projekt przebudowy, natomiast po spotkaniu z dyrektorem MZDW Zbigniewem Ostrowskim, pomimo że w budżecie zarządu dróg brak jest takiej pozycji, posiadam przeświadczenie, że remont przepustu jednak zostanie przeprowadzony w ciągu kilku miesięcy. Dla miasta, a szczególnie mieszkańców, których domy są zalewane przy większych deszczach  to bardzo dobra informacja.

Więcej informacji w prezentacji pt. „Racjonalna gospodarka wodami opadowymi i powierzchniowymi na terenie miasta Podkowa Leśna”, którą społecznie opracowałem w 11.2011r. na potrzeby strategii miasta.

Dodaj komentarz