Oświadczenie radnych

Pamiętacie Państwo sprawę skargi podpisanej m.in. przez trójkę radnych na zniszczenie stawu? Oświadczenie w tej sprawie zamieściłem 29 października w artykule „historia-kolem-sie-toczy-rewitalizacji-parku-miejskiego-nie-bedzie”  W międzyczasie odbyła się kontrola Zarządu Gospodarki Wodnej, która m.in. wykazała że usunięcie 50cm warstwy namułu nie miało wpływu na zdolności retencyjne zbiornika, których przedstawione urządzenia naturalnie nie posiadało, bo o to toczy się cała batalia. Sprawa wywołała oburzenie wśród mieszkańców, jak również wszystkich pozostałych radnych.

Na ostatniej sesji 22 października, 12 radnych Miasta Podkowa Leśna złożyło oświadczenie w tej sprawie, które w całości zamieszczam poniżej:

OŚWIADCZENIE

Wyrażamy dezaprobatę dla działań polegających na podpisaniu się pod skargą złożoną do Prezesa Zarządu Gospodarki Wodnej na „Zniszczenie zbiornika retencyjnego w zespole przyrodniczo-krajobrazowym (tzw. Leśnym Parku Miejskim) w Podkowie Leśnej” dnia 24 sierpnia 2016r. przez radnych: Sylwię Dąbrówkę, Renatą Gabryszuk i Marcina Kalińskiego uznając je za sprzeczne z interesem wspólnoty samorządowej Podkowy Leśnej.

Nie kwestionujemy prawa do pisania skarg, niemniej jednak Radny Rady Miasta przed napisaniem skargi powinien wykorzystać wszystkie przysługujące mu narzędzia w celu zbadania i wyjaśnienia sprawy oraz pochylić się nad ewentualnymi konsekwencjami dla Miasta. Postawione zarzuty w skardze były kilkukrotnie rozpatrywane na komisji rewizyjnej, gdzie była możliwość wnikliwego zapoznania się z dokumentami. W żadnym z posiedzeń komisji nie uczestniczyły radne: Sylwia Dąbrówka i Renata Gabryszuk. Marcin Kaliński będąc członkiem komisji rewizyjnej brał udział w przeprowadzonej  kontroli, która wykazała brak nieprawidłowości. Radni mają możliwość wnoszenia  interpelacji i zapytań do burmistrza Miasta oraz zadawania pytań na sesji. Po przeanalizowaniu protokołów i zakładki w BIP (interpelacje i zapytania) stwierdzamy, że żadna z tych możliwości nie została przez wyżej wymienionych radnych wykorzystana.  Również istniała alternatywa wniesienia tematu na Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, a nawet zorganizowania przez radnych sesji tematycznej. Radni nie podjęli też  kroków w tym kierunku.

Rada Miasta jest ciałem kolegialnym i decyzje, mające tak daleko idące skutki powinny być wynikiem szerokiej dyskusji, szczególnie mając na względzie dobro naszego Miasta i jego mieszkańców.

Radni Miasta Podkowa Leśna

/-/ Joanna Przybysz
/-/ Olga Jarco
/-/ Małgorzata Horban
/-/ Emilia Drzewicka
/-/ Zbigniew Habierski
/-/ Wojciech Żółtowski
/-/ Grzegorz Smoliński
/-/ Jarosław Kubicki
/-/Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska
/-/ Katarzyńska Tuszyńska-Niezgoda
/-/ Małgorzata Janus
/-/ Andrzej Porowski

Dodaj komentarz