Powiatowa ciuciubabka.

Jeżeli chcecie Państwo zmarnować trochę czasu, to wystarczy umówić się ze starostą Markiem Wieżbickim. Właśnie wróciłem z Grodziska Mazowieckiego, z teoretycznego spotkania na które mnie osobiście zaprosił, a sam nie przyszedł, jednocześnie zapewniając w mediach o swojej otwartości i koncyliacyjności. Dodam, że spotkanie  dotyczyło dróg w Podkowie Leśnej. Na spotkanie zostali wysłani przez starostę: prawnik (sic!) , urzędnicy i audytor ds. bezpieczeństwa. Pozostali zaproszeni to pracownik podkowiańskiego urzędu i projektanci drogowi. Na moje pytanie, czy starosta dojdzie, dostałem odpowiedź, że nie wiadomo, prawdopodobnie nie.

Tym bardziej wydaje się to dziwne, w związku z pismem, które otrzymałem 26 stycznia 2017r. (znak WO.033.9.2017), w którym to Starota informuje mnie, że stroną jakichkolwiek uzgodnień w zakresie współpracy pomiędzy Urzędem Miasta Podkowa Leśna  a  Starostwem Powiatu Grodziskiego może być zarząd powiatu lub starosta w zależności od przedmiotu uzgodnień. Naczelnicy poszczególnych wydziałów nie posiadają w tej materii stosownych uprawnień.(…) Jestem otwarty na propozycje odbycia spotkania w siedzibie starostwa”.

Na pytanie skierowane do urzędników starostwa, czy mają upoważnienie p. Wieżbickiego do podejmowania uzgodnień, nie potrafili odpowiedzieć, treści jego pisma ze stycznia nie znali. Na moje kolejne pytanie, kto w tym gronie jest z wykształcenia drogowcem i kto posiada stosowne w tym zakresie uprawnienia zawodowe bądź doświadczenie – odpowiedzieli tylko projektanci i urzędnik podkowiańskiego magistratu. Rozumiecie Państwo, że pola do dyskusji merytorycznej jak i na poziomie decyzyjności nie było. Urzędnicze „tak, bo tak”, mnie nie interesuje. Niemniej jednak projektanci i mój pracownik zostali, chociażby po to, by spisać protokół. Jakie zadanie miał prawnik, tego nie wiem. Chyba, że prawnik w tym starostwie jest specjalistą od dróg, kto wie?

Droga przez mękę to mało powiedziane.

Bizancjum starosty Marka Wieżbickiego

W grudniu 2016 r stawiałem otwarte, publiczne pytanie „Co powiatowi grodziskiemu daje statystyczny mieszkaniec Podkowy Leśnej?” Każdy podkowianin tylko w tym roku odprowadzi do kasy powiatu grodziskiego 895 zł. (blisko 3,5 mln rocznie) i jesteśmy – jako mieszkańcy, największym płatnikiem per capita podatków PiT w budżecie powiatu grodziskiego. O tym, że starostwo powiatowe nie inwestuje żadnych pieniędzy w Podkowie Leśnej, a jedynie utrudnia przeprowadzanie inwestycji przez nasze miasto pisałem tutaj/kosztowny-powiat/.

Z ciekawości, gdzie te nasze pieniądze są wydawane, tym razem postanowiłem przyjrzeć się administracji. 23 stycznia 2017r. wystąpiłem z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w trybie przepisów ustawy z 6 września 2001r. Żądana informacja podzielona była na dwie części, z czego pierwsza dotyczyła liczby zatrudnionych w latach 2012-2016, druga zestawienia średniomiesięcznych wynagrodzeń oraz sumy wypłaconych nagród w latach jw., czyli ile nagród, w jakiej wysokości i ilu osobom wypłacono. Informacja banalnie prosta, jej wydruk z komputera trwa kilka minut. Nie trzeba robić żadnych dodatkowych skomplikowanych zestawień, taką funkcję ma program księgowy.  23 marca dostałem odpowiedź na pierwszą część pytania, druga okazała się trudniejsza, albo niewygodna do udzielenia – starosta odmówił jej udostępnienia, uznając, ze jest informacją przetworzoną, w związku z tym zażądał wykazania interesu publicznego, sam go nie widząc. No cóż, jako że pieniądze te jednak są publiczne i prawo do tej informacji mają wszyscy bez wyjątku, to sprawa będzie miała ciąg dalszy.

Tymczasem, żeby czasu nie marnować w oczekiwaniu na finał sprawy, postanowiłem przekazywane Państwu informacje oprzeć na sprawozdaniach z wykonania budżetu starostwa. Po przeanalizowaniu go, rozumiem już skąd wziął się opór starosty w unikaniu przejrzystości. Zatem analizując paragrafy wydatków dotyczące kosztów funkcjonowania urzędu starostwa, płac i nagród mogę odnieść się tylko do rocznych okresów rozliczeniowych, a nagrody roczne, okolicznościowe, odprawy czy „jubileuszówki” wypłacane pracownikom starostwa jestem zmuszony potraktować statystycznie jako całość. To też daje pewien obraz. I tak:

koszty funkcjonowania urzędu starostwa na przestrzeni tych 5 lat wzrosły o prawie 50% (!). Czyli rosną 10% rocznie, blisko 4 miliony złotych! Zatrudnienie w starostwie wzrosło o prawie 44%. W roku 2012 wynosiło 94,5 etatu (100 osób), w 2016r. wynosi 136,35 (142 osoby). Są to osoby zatrudnione (umowa o pracę) tylko w urzędzie starostwa. Kolejne 40 osób pracuje w Powiatowym Zarządzie Dróg i Powiatowym Inspektoracie nadzoru Budowlanego. A o nich tym razem mówić nie będę – statystyki niżej też ich nie obejmują.

Koszt administracji (bez kosztów rady powiatu; w tym są wynagrodzenia):

2012r. – 7. 602.939zł

2013r. – 8. 355. 259zł

2014r. – 9. 886. 001zł

2015r. – 10. 780. 658zł

2016r. – 11. 364. 826, w tym wynagrodzenia z kosztami około płacowymi 8.466.105,27 zł

koszt administracjiWykres: kliknij w obrazek, aby powiększyć.

Dochody budżetu starostwa w 2016r. kształtują się na poziomie 79.631.180zł. W mojej ocenie koszt administracji powiatowej jest kolosalny, niewspółmierny do zadań jakie musi wykonywać starostwo, nie wspominając o jakości usług. I nie oceniam tu wysokości pensji pracowników.

Niewątpliwie ciekawą pozycją są nagrody. Jak wiadomo, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, te są przyznawane za szczególne osiągniecia w pracy zawodowej.

Wynagrodzenia ponadnormatywne, czyli nagrody i odprawy (nie ma w tym tzw. trzynastek) –rocznie.

2012r. – 540. 290zł

2013r. – 893. 703zł

2014r. – 1. 251. 728zł (rok wyborczy)

2015r. – 584. 528zł

2016r. – 676. 641zł

W związku z tym, że nie otrzymałem danych o wypłacanych nagrodach mogę jedynie ze sprawozdań budżetowych wyczytać, że w w/w latach statystyczne nagrody wypłacane na każdego z pracowników przekraczały średniomiesięczne pensje. Czyli można zaryzykować stwierdzenie, że oprócz regulaminowych „13” wypłacane zawsze były wszystkim „14”. W dwóch latach statystycznie zdarzyły się  „15” z ogonkami. To statystyka, bo czy wszyscy dostali nagrody, wiedzą najlepiej pracownicy. Blisko 700.000zł, tylko w zeszłym roku, a wciągu 5 lat 4.000.000zł – przyznam, że na mnie robi wrażenie. Dokładnie o to zapytałem starostę: ile nagród, ilu osobom i w jakiej wysokości wypłacono. Mnie starosta (bądź p. sekretarz J. Damaziak) nie odpowiedział(a), ale może publicznie, np. do prasy takiej konkretnej odpowiedzi udzielą, szczególnie, że ostatnio ustosunkowują się do moich artykułów. Wtedy informacje będą precyzyjne, ile nagród, odpraw, jubileuszówek, itd.

Praktyką też jest to, że niektórzy pracownicy urzędu starostwa do pensji, dorabiają drugą pensję w umowach zleceniach. O rejestr umów również wystąpiłem w ramach udostepnienia informacji publicznej. Rejestr dostałem i owszem, ale bez podmiotów, z którymi starostwo zawierało umowy, czyli niepełny. Ta rubryka (kto był stroną umowy za publiczne pieniądze) została objęta jest przez starostę tajemnicą. Tak to już jest, że urzędy, które nie mają nic do ukrycia, ujawnienia informacji się nie boją, rejestry umów są zawieszone w BIP-ach, inne z jakiś powodów transparentne być nie chcą. I do takich należy Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim. Pytanie, dlaczego?

I właśnie miedzy innymi na to bizancjum z kieszeni statystycznego podkowianina jest przeznaczane 895 zł rocznie. Moim obowiązkiem jest pilnowanie budżetu miasta i pieniędzy mieszkańców, tak aby były racjonalnie wydawane. Do powiatu, tylko w ciągu ostatnich 5 lat wpłaciliśmy (podkowianie) aż 15.878.149 zł. Mamy prawo pytać, na co zostały przeznaczone nasze pieniądze. I pytać będziemy dalej.

fot. archiwum prywatne autora

 

25 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 8 lutego 2017 – 30 marca 2017 roku

 1. W okresie sprawozdawczym zostało wydane 24 zarządzenia dotyczących m.in.:
 • Zarządzenie nr 17/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Bukowej, Topolowej, Alei Lipowej, Sosnowej (rondo) w Podkowie Leśnej”;
 • Zarządzenie nr 18/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ulicy Wrzosowej do granic Miasta Podkowa Leśna”;
 • Zarządzenie nr 19/Fn/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2017 rok;
 • Zarządzenie nr 21/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Myśliwskiej na odcinku od ulicy miejskiej do ulicy Błońskiej w Podkowie Leśnej”;
 • Zarządzenie nr 26/2017 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla przedszkola dla którego organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna;
 • Zarządzenie nr 32/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy dla której organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna;
 • Zarządzenie nr 35/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku;
 • Zarządzenie nr 36/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku;
 • Zarządzenie nr 37/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku;
 • Zarządzenie nr 38/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktów odbiorów wskazanych przez Zamawiającego w Podkowie Leśnej”;
 • Zarządzenie nr 39/Fn/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2016 rok.
 • Zarządzenie nr 40/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i wykonanie termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej: Zadanie nr 1 – budynek Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, Zadanie nr 2 – budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Błońska 50, 05-807 Podkowa Leśna”.
 1. Spotkania między sesjami:
 • spotkanie z przedstawicielami firmy Orange w/s budowy światłowodów w Podkowie Leśnej;
 • spotkanie z projektantami dróg, sieci energetycznych na terenie miasta
 • spotkanie z dyrektorami PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszków dotyczące wzajemnej współpracy pomiędzy spółka a miastem w kontekście nowych warunków proponowanych przez PGE
 • spotkanie z panem Sławomirem Walendowskim – Zastępcą Burmstrza Gminy Brwinów dotyczące przełączenia oświetlenia ulic gminy Brwinów;
 • spotkanie z panią Jolantą Dałek – Dyrektorem ds. Ekonomiczno-Finansowych WKD oraz panem Wojciechem Dymeckim – Prezesem Zarządu WKD;
 • spotkanie z panem prof. Sławomirem Gzellem;
 • spotkanie z dyrektorami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie;
 • Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, starostw powiatowych w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie oraz burmistrzów PTO
 • Sprawy bieżące:
 1. Złożono wniosek pn. „Odbudowa zbiornika retencyjnego w Podkowie Leśnej służącego magazynowaniu wody na okres suszy” o dofinansowanie na kwotę dotacji 761.794,28zł, przy założeniu wartości całego projektu 1.523.588,56zł.
 2. Złożono wniosek pn. „Przebudowa i odtwarzanie przepustów, rowów i cieków wodnych w Podkowie Leśnej – ul. Rysia, Wilcza, Jelenia” na kwotę dotacji 197.578,30, wartość prac 395.156,60
 3. Złożono wniosek o dofinansowanie pn. „Przebudowa rowu RS-11/19 na odcinku ulica Głowna – ulica Mysliwska o długości całkowitej L – 340,00 m” – kwota dofinansowania 144.751,89, wartość całkowita zadania 289.503,78 zł.
 4. 24 lutego 2017r. (po 6 latach od rozpoczęcia procedury i 3 tygodniach od złożenia skargi), Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał Decyzję nakazującą właścicielowi nieruchomości (nielegalne składowisko) na ul. Cichej wykonanie robót do 31 marca br. tj.: rozebranie ścian części strychowej i spalony całkowicie dach budynku, pozostałą część budynku zabezpieczyć plandekami przed opadami atmosferycznymi, uporządkować teren budowy, w tym usunąć dwa powalone drzewa z posesji po stronie wschodniej.
 5. W dniu 23.03.2017 r. zawarto umowy z firmą TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą 30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60, na realizację zadania pn. „Zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych UM Podkowa Leśna”. Sprzedaż do dnia 31.12.2018 r.
 6. W dniu 23.03.2017 r. zawarto umowę realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ulicy Wrzosowej do granicy Miasta Podkowa Leśna”. Termin realizacji do dnia 21.06.2017 r.
 7. W dniu 23.03.2017 r. zawarto „Przebudowa skrzyżowania ulicy Bukowej, Topolowej, Alei Lipowej, Sosnowej (rondo) w Podkowie Leśnej”. Termin realizacji do dnia 21.06.2017 r.
 8. W dniu 23.03.2017 r. zawarto umowę realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Myśliwskiej na odcinku od ul. Miejskiej do ul. Błońskiej w Podkowie Leśnej”. Termin realizacji do dnia 22.05.2017 r.
 9. W dniu 28.03.2017 r. wszczęto postepowanie przetargowe w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn.: „Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do punktów odbiorów wskazanych przez Zamawiającego w Podkowie Leśnej” Zgodnie z procedurą wysłano do PGE Dystrybucja Oddział Warszawa, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa – zaproszenie do negocjacji, która odbędzie się 6.04.2017 r.
 10. Przeprowadzono oględziny lasu wzdłuż ulicy Jaworowej – zakwalifikowano drzewa do wycinki; oględziny terenu TKF – zakwalifikowano drzewa do pielęgnacji i do wycinki.
 11. Podpisano 49 umów na wodę i 52 umów na kanalizację;
 12. Zebrano oferty na utworzenie Programu ochrony środowiska (POŚ) dla Podkowy Leśnej; zamówienie wykonania POŚ.
 13. Zebrano oferty na utworzenie Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Podkowy Leśnej; uzupełniono bazę azbestową.
 14. Podpisano porozumienie w sprawie współpracy z gospodarstwem rolnym, które będzie przyjmowało zagubione  zwierzęta gospodarskie, odłowione z terenu Podkowy Leśnej.
 15. Do końca marca ma zostać przedstawiona oferta z Urzędu Miasta Milanówka, w sprawie dzierżawy miejsca, na którym utworzony zostanie PSZOK dla mieszkańców Podkowy Leśnej.
 16. Uporządkowano pas drogi wzdłuż ul. Jeleniej z
 17. Naprawiono ogrodzenie przy ul. Warszawskiej na terenie SUW.
 18. Zakończono inwestycje na terenie cmentarza oświetlenie.
 1. Po okresie zimowym wznowiono prace przy przebudowie ulicy Reymonta na odcinku od ulicy Żeromskiego do ulicy Słowackiego
 1. Dokonano wprowadzenia wykonawcy na plac budowy celem rozpoczęcia przebudowy ul. Kwiatowej na odcinku ulicy Wrzosowej
 2. Dokonano wprowadzenia wykonawcy na plac budowy celem rozpoczęcia przebudowy skrzyżowania ulic Bukowej – Sosnowej – Lipowej – Topolowej (rondo)
 3. Dokonano wprowadzenia wykonawcy na plac budowy celem rozpoczęcia przebudowy ulicy Myśliwskiej na odcinku od ulicy Miejskiej do ulicy Błońskiej
 4. Zakończono procedurę wyłonienia wykonawcy oraz rozpoczęto wprowadzanie zmian w stałej organizacji ruchu ulicy Akacjowej na odcinku od ulicy Jana Pawła II do ulicy Wschodniej
 5. Rozpoczęto interwencyjne naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych z recyklera na terenie
 6. W dniu 22 marca 2017 r. odbyło się drugie posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, którego przedmiotem była kontynuacja dyskusji nad opracowaniem pn. „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Podkowy Leśnej oraz ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych Miasta Podkowa Leśna”.  W spotkaniu wzięli udział autorzy omawianego dokumentu. Po analizie ostatecznej wersji opracowania – uwzględniającej naniesione poprawki – oraz przeprowadzeniu dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. dokument.
 7. W dniu 3 marca 2017 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję nr 1003/2017 stwierdzającą nabycie przez Miasto Podkowa Leśna z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajętej pod część ul. Myśliwskiej (23 m2). Oczekujemy na nadanie jej klauzuli ostateczności.
 8. W dniu 24 marca 2017 r. ogłoszony wyniki ww. konkursów dla organizacji pozarządowych.
 9. Dnia 28.03.2017 została przeprowadzona kontrola z zakresu zamówień publicznych w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I”.
 10. Projekty drogowe ulic: Mickiewicza, Sasanek, Grabowej, Storczyków, Sosnowej, Głogów, Cichej, Warszawskiej, Szpaków, Wróblej, Kukułek, Błońskiej, Helenowskiej, Sarniej zostały zaopiniowane negatywnie przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim. Pozytywnie zaopiniowano dokumentację na ul. Ejsmonda i warunkowo ulicę Topolową.
 11. 21 marca 2017 r. o godzinie 18.00 w sali widowiskowej MOK, ul. Świerkowa 1 odbyło się spotkanie z mieszkańcami nt. decyzji wojewody o unieważnieniu referendum w kontekście ustawy „metropolitalnej” oraz blokowania przez Starostę Grodziskiego przebudowy dróg.
 12. 24 marca otrzymaliśmy ze starostwa grodziskiego pozytywne opinie komunikacyjne na przebudowę ulic Zachodniej, Gołębiej, Sokolej, a w dniu 30 marca, projektant przebudowy ulicy Modrzewiowej poinformował UM o uzyskaniu pozytywnej opinii także dla tej ulicy.

INNE

 • 23 marca wpłynął zawiadomienie mieszkańców o zamiarze przeprowadzenie referendum lokalnego w/s tzw. ustawy metropolitalnej.
 • 30 marca wpłynął wniosek wraz z podpisami 1008 osób o zamiarze przeprowadzenie referendum lokalnego w/s tzw. ustawy metropolitalnej.
 • 15 marca br. z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika odebrałem Dyplom dla Miasta Podkowa Leśna za zajęcie V miejsca w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST w 2016r. w kategorii Gmina Miejska w woj. mazowieckim.
 • 13-25 lutego w Zespole Szkół Samorządowych odbyła się akcja „Otwarta hala”. W godzinach 9:00 – 14:00 dzieci i młodzież miały zapewnioną opieką instruktora, który animował zajęcia sportowe. W ramach akcji organizowane były zajęcia z badmintona, łucznictwa oraz w pierwszym tygodniu zajęcia z łyżwiarstwa na lodowisku w Brwinowie. Na lodowisko zorganizowany został autobus z którego mógł skorzystać każdy mieszkaniec Podkowy Leśnej. Na zajęcia przychodziło od 12 do 25 osób dziennie.
 • 4 marca – I Mistrzostwa Podkowy Leśnej w Tenisie Stołowym. W rywalizacji wzięło udział ponad 50 zawodników i zawodniczek w czterech kategoriach wiekowych.
 • 8 marca – Mistrzostwa powiatu grodziskiego w piłkę ręczną chłopców szkół podstawowych odbyły się w szkole samorządowej w Podkowie Leśnej. Reprezentacja gospodarzy zdobyła mistrzostwo, a SP nr 2 zajęła trzecie miejsce.
 • 11 marca, męska reprezentacja Podkowy Leśnej w kategorii gimnazjów, wzięła udział w kolejnym turnieju organizowanym przez SGZM Mazovia. Rywalizacja toczyła się w piłkę ręczną, a gospodarzem była gmina Michałowice. Nasze miasto reprezentowali uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Św. Hieronima, którzy zajęli drugie miejsce w turnieju.
 • 18 marca odbył się turniej koszykówki „3×3”. Zawody odbyły się na hali sportowej ZSS, wzięło w nim udział blisko 60 zawodników i zawodniczek. Rywalizacja toczyła się w trzech kat. wiekowych: SP, Gim oraz 16+. Sponsorem nagród dla zwycięzców turnieju była Strefa-Fit (karnety do klubu fitness, czapki, worki sportowe)
 • 20 marca – Mistrzostwa powiatu grodziskiego w piłkę ręczną chłopców z gimnazjum odbyły się w szkole samorządowej w Podkowie Leśnej. Reprezentacja naszego gimnazjum nr 2 zdobyła mistrzostwo.

Program opieki nad zwierzętami

Program działa. Głównie dzięki mieszkańcom, którzy wspierają bezdomne zwierzęta, opiekują się kotami, przygarniają psy, zgłaszają luzem biegające, jednym słowem maja wielkie serca i za tę pomoc dziękuję.

Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami jest zadaniem własnym gminy. Sposób jego realizacji wynika z ustawy o ochronie zwierząt, a także z Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami, który należy przyjąć do 31 marca. Jego projekt przygotowuje burmistrz, pamiętając, aby znalazły się w nim regulacje dotyczące schronisk, odławiania bezdomnych psów, dokarmiania bezpańskich kotów.

Celem Programu jest zapewnienie: bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, obligatoryjnej kastracji lub sterylizacji, odławianie bezdomnych zwierząt, opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypiania ślepych miotów, całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Opiekunowie społeczni kotów otrzymują domki dla zwierząt na czas zimy oraz karmę.