Biegam, Bo Lubię. Pomagam.

Tym razem wystartowałem razem z żoną w charytatywnym biegu, gdzie poprzez uczestnictwo w wydarzeniu można było pomóc innym. Obok siebie stali maratończycy, pełnosprawni i niepełnosprawni biegacze, całe rodziny.  Marszobieg na dystansie niespełna 5 km odbył się  w ramach ORLEN Warsaw Marathon.  Charytatywny Marszobieg „Biegam, Bo Lubię POMAGAM”  wystartował z Placu Zamkowego, a meta zorganizowana była w tym samym miejscu, w którym następnego dnia bieg kończyli maratończycy i zawodnicy startujący na 10 km – na błoniach Stadionu Narodowego. W biegu mógł wziąć udział każdy, bez względu na poziom zaawansowania czy wiek. Pobiegła rekordowa liczba zawodników -11 tysięcy osób. Uzbieraną kwotę 110 tys. zł Orlen przekazał na rodzinne domy dziecka.

Saperzy w lesie

W grudniu na zlecenie Nadleśnictwa Chojnów rozpoczęto oczyszczenie saperskie 264 ha Lasu Młochowskiego. Czyszczenie jest częścią projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP”, na który Lasy Państwowe pozyskały pieniądze. Przystąpiło do niego pięćdziesiąt osiem nadleśnictw, w tym Nadleśnictwo Chojnów. Pozostałości po niemieckich, radzieckich i polskich jednostkach wojskowych oraz poligonach, stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, którzy chcieliby aktywnie korzystać z bogactwa, jakie daje nam las. Jedyną możliwością przywrócenia tych terenów naturze i człowiekowi jest ich saperskie oczyszczenie. Do 2013r. mogliśmy jeszcze oglądać fragmenty budowli po 3 dywizjonie rakietowym Obrony Powietrznej Nadarzyna-Otrębus (Dębak), części pierścienia obronnego Warszawy z czasów Układu Warszawskiego. Mury rozebrano i teren zalesiono.

Las Młochowski, który jest elementarną częścią Podkowy, służy okolicznym mieszkańcom, ale też licznie przyjeżdżającym warszawiakom którzy szukają ciszy, spokoju i wytchnienia. Na szlakach pieszych, konnych i rowerowych codziennie spotykam bardzo wielu mieszkańców, a w weekendy licznych turystów. Zbierają grzyby, jagody, poziomki. Mieszkam przy lesie i z wielkim żalem obserwuję, jak saperzy, chcąc nie chcąc niszczą ściółkę i podszyt, przekopując jego liczne fragmenty. Ale jeszcze z większym przerażeniem patrzę na tony wykopanych śmieci. Jaka jest odpowiedzialność ludzi za środowisko naturalne? Widzę ogromną potrzebę edukowania dzieci i młodzieży w tym zakresie. Wszystkie te organizowane Dni Ziemi, czy Sprzątania Świata są bardzo potrzebne, bo to my jesteśmy odpowiedzialni za to, czy następne pokolenia będą miały czym oddychać.

IMG_0010 (2)A wracając do prac saperskich, to dotychczas w naszym lesie wykopano ponad 20 tysięcy przedmiotów niebezpiecznych, począwszy od amunicji, granatów moździerzowych, pistoletów do pocisków większego kalibru. 15 kwietnia 2015r. przetransportowano w konwoju saperskim eskortowanym przez policję, straż pożarną i pogotowie, na poligon wojskowy w Kazuniu 73 pociski kaliber 150 milimetrów z czynnikiem zapalającym. Dotychczas oczyszczono  prawie ¾ zaplanowanego terenu. Zostało jeszcze ok. 86 ha, prace powinny potrwać do końca czerwca, choć w zależności od wielkości znalezisk mogą się przedłużyć.

Pobiegnijmy razem!

Trudno o lepsze towarzystwo do biegania, niż  pies, który narzuca tempo i bosko brzmiący(a) Gershwin, Archive lub  Nina Simone. W odróżnieniu od poprzednich edycji podkowiańskiego biegu, teraz zamierzam wystartować. Choć bardzo cenię samotne bieganie, to sporadyczne uczestniczenie  w zawodach mobilizuje i dyscyplinuje, nawet wtedy, kiedy pogoda zniechęca do aktywności.

W niedzielę 31maja 2015r. odbędzie się trzecia edycja imprezy biegowej Podkowiańska Dycha. W III Podkowiańskiej Dysze już po raz drugi pobiegną zawodnicy niepełnosprawni. Miłośnicy biegów ulicznych staną do rywalizacji w biegu głównym na 10 km i biegu towarzyszącym na 2,5 km. Dzieci do lat 13 będą mogły przebiec dystans 400 i 800 m w swoich kategoriach wiekowych.

Jeszcze można się zapisać tutaj ptb-podkowa.pl do czego bardzo zachęcam.

To co wyróżnia Podkowiańską imprezę spośród podobnych lokalnych biegów to bogaty program wydarzeń w Miasteczku Biegowym. Ubiegłoroczny partner PTB – Gravitan Health and Sport Clubs, największa w Warszawie i okolicach sieć sportowych klubów rodzinnych przeprowadzi w czasie imprezy m.in. pokazy brazylijskiego jiu-jitsu dla dzieci, zajęcia MultiCross i CrossFIt oraz rozgrzewkę dla biegaczy prowadzoną przez profesjonalnego trenera.

Po raz pierwszy odbędą się zajęcia Akademii Disc Golf. W trakcie otwartych spotkań Akademii Disc Golfa uczestnicy poznają podstawy gry, dowiedzą się co to jest putt, approach oraz drive . Z kolei Karate   Klub   Pruszków, jeden   z najprężniej rozwijających się klubów karate tradycyjnego w Polsce, zaprosi na pokazy karate tradycyjnego, w wykonaniu jego zawodników.

PTB nawiązało współpracę ze Studenckim Kołem Naukowym Odnowy Biologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członkowie Koła zadbają o zmęczone nogi naszych biegaczy oraz podzielą się wiedzą na temat zdrowego uprawiania sportu. Do dyspozycji będą fizjoterapeuci, którzy udzielą porad i podpowiedzą m.in. jak zmniejszyć pojawiające się dolegliwości bólowe. Dietetycy będą dokonywać pomiaru składu masy ciała i na podstawie wyników udzielać wskazówek żywieniowych wszystkim zainteresowanym. Będzie można sprawdzić się w 7 krótkich testach (wg. metody FMS- Functional Movement Screen), na podstawie których biegacze (bądź osoby uprawiające inny sport) będą mogli otrzymać indywidualne plany treningowe.

Nad stawem rozłoży się klub Szarża z końmi, na których dzieci będą mogły pojeździć pod opieką instruktora. Przewidziane są gry rodzinne, zespołowe (siatkówka) i wiele innych atrakcji.

Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów

PTO – Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – „to nazwa porozumienia trzech samorządów lokalnych: Podkowy Leśnej, Brwinowa i Milanówka, podpisanego 11 czerwca 2010 roku. Idea porozumienia zrodziła się z potrzeby połączenia wysiłków na rzecz rozwoju trzech sąsiadujących ze sobą ośrodków o podobnej specyfice. Podkowę Leśną, Brwinów i Milanówek łączą podobne uwarunkowania przestrzenne, społeczne i gospodarcze. Wszystkie trzy gminy należą do atrakcyjnych miejsc zamieszkania ze względu na to, że są tzw. gminami zielonymi, gdzie nie ma przemysłu, a walory środowiska naturalnego podlegają szczególnej ochronie.” Powyższy tekst można przeczytać na stronach internetowych każdego z samorządów i można na niego natrafić w każdym tekście promujących tę ciekawą inicjatywę. 19 marca wspólnie z Burmistrzami Milanówka i Brwinowa podpisaliśmy aneks do umowy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pod nazwą „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”.

I rozpoczęliśmy pracę. 7 kwietnia Związku Miast Polskich przedstawił wszystkim obecnym poszerzoną i dogłębną diagnozę sytuacji społeczno- ekonomicznej przedstawiając bardzo rozbudowane wskaźniki rozwojowe naszego Trójmiasta na tle gmin sąsiednich z lat 2008 – 2013 r.

Jedno co wynika z analizy wskaźników – nasze trzy ośrodki na pewno nie mają „podobnej specyfiki.” Różnimy się strukturą demograficzną, wskaźnikami demograficznymi, społeczno-ekonomicznymi, aktywnością społeczną, gospodarczą, zaangażowanie obywatelskim, wypracowanym modelem oświaty, wspierania kultury, ale i intensywności korzystania z niej. Więcej, możliwe drogi rozwoju gospodarczego naszych gmin znacząco od siebie odbiegają, niemal stawiając potrzeby z oczekiwaniami po przeciwnych biegunach od możliwości i kierunków pożądanego ( z perspektywy samorządów ) rozwoju.

DSC_4395Poniżej, aby zobrazować skalę prezentuję kilka ogólnych wskaźników które nas mocno różnią ( dane pochodzą między innymi z opracowania GUS dla obszaru metropolitalnego Warszawy, stan na 31 XII 2013):

wskaźnik Brwinów Milanówek Podkowa Leśna
powierzchnia km² 69 13 10
tereny zadrzewione i lasy/powierzchnia całk. 7,98% (551ha) 9,59% ( 128ha) 77,80% (785ha)
teren zurbanizowany /powierzchnia całk. 20,42% (1409ha) 57,08% (762ha) 18,83 % (190 ha)
użytki rolne/powierzchnia całk. 64,91% (4479ha) 33,33% (445ha) 0
liczba ludności 24.775 16.410 3.869
w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 61,3 62,6 73,9 najwyższy wskaźnik w mazowieckim
przyrost naturalny na 1000 osób 1,10 – 1,40 – 4,59
liczba ludności na 1 km² 358 1221 382 (1367 z wyłączeniem lasu Młochowskiego)
ludność 65+ do 0-14 lat 96,65 117,08 136,55
pracujący na 1000 ludności 126 134 172
udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym w % 6,0 4,6 3,1 najniższy w mazowieckim
Zużycie wody z wodociągów gospodarstwach domowych na jednego mieszkańca w m³ 25,5 32,1 35,9
uczniów szkół podstawowych 1315 1119 509
uczniów gimnazjów 528 542 233
wydatki na edukację na 1 mieszkańca w zł 1.121,00 1.235,00 2.671,00
odsetek dzieci w przedszkolach 64.6 103,2 108,7
dochody na 1 mieszkańca w zł 3.542,18 3.633,34 5.939,49
wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w tyś zł 1.838,1 1.708,4 1.569,8
liczba zarejestrowanych NGO 66 50 28
suma środków przekazanych przez mieszkańców z odpisów 1% organizacjom na danym terenie 2.976,67 26.502,70 94.127,10
wydatki gmin na świadczenia społeczne 5 036 538.4 4 263 753.4 467 286.8
wydatki na pomoc społeczną 8 231 360.3 6 783 060.8 1 132 539.7
% mieszkańców korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 3,60 4,75 2,45
zatrzymania osób nietrzeźwych 10 tyś. mieszkańców 32,3 47,5 28,4

Z tych kilku danych można wynika, że największe różnice pomiędzy naszymi gminami rysują się na polu społeczno-ekonomicznym, obecnym charakterze miejscowości, możliwości rozwojowych i potrzeb społecznych. Należy także podkreślić, że  całe Trójmiasto Ogrodów nie jest reprezentatywne dla średniej województwa mazowieckiego ani tym bardziej całego kraju. Wyraźnie widać, że poziom życia w Podkowie Leśnej może wyznaczać kierunek do osiągnięcia dla Milanówka i Brwinowa. Największe rozwarstwienie społeczeństwa widać w Milanówku, największy potencjał przemysłowo rozwojowy w Brwinowie z jednoczesną koniecznością dokonania największych nakładów na wyrównanie szans rozwojowych mieszkańców. Także infrastruktura będzie kosztowała najwięcej w Brwinowie w przeliczeniu na mieszkańca, także tam jest najwięcej do zrobienia w temacie zdobyczy cywilizacyjnych. Najsilniejszym ośrodkiem zapewniającym najwyższej jakości usługi oświatowe i kulturalne jest także Podkowa Leśna. Pomimo najmniej korzystnego współczynnika obciążenia demograficznego mamy najwyższy wskaźnik scholaryzacji, a co warto podkreślić w Podkowie paradoksalnie najwolniej rośnie grupa mieszkańców 70+. Na pewno świadczy to o skłonności seniorów do wyprowadzania się z naszego miasta. Czy jest to spowodowane względami ekonomicznymi czy warunkami życia (przyjazna infrastruktura itp.)?

Zatem można zadawać kolejne pytanie czy poprawa spójności obszaru PTO powinna iść w kierunku uzupełniania ofert poszczególnych gmin w ich granicach czy osiągnięciu długofalowego celu rozwojowego przy wspólnej zgodzie co do wykorzystania różnych potencjałów naszych miejscowości w obecnej chwili? Które to dążenie będzie realizowane przy świadomej rezygnacji z oferowania części usług publicznych przez samorząd.

Wypracowanie w ramach projektu modelu poprawy spójności jest nie lada wyzwaniem. Różnice w celach i potrzebach widać gołym okiem.

Park posprzątany!

W dniu 18 kwietnia , podobnie do lat ubiegłych odbyła się akcja sprzątania w Podkowie Leśnej. Dotychczas był to las, tym razem z względu na prowadzone prace saperskie w lesie, sprzątanie Ziemi odbyło się w Parku Miejskim. Z wielką przyjemnością było widzieć całe rodziny z dziećmi, maluchy w za wielkich rękawicach i workami ciągniętymi po ziemi szukające śmieci w gąszczu drzew. To wspólna lekcja poszanowania środowiska. Celem takich akcji jest budowanie świadomości ekologicznej nie tylko dorosłych, ale przede wszystkim dzieci i młodzieży oraz wykształcanie w nich odpowiedzialnych, przyjaznych środowisku postaw i zachowań.

DSC_4420Nasz Leśny Park Miejski służy nam wszystkim i ma służyć następnym pokoleniom, dlatego nie tolerujmy śmiecenia – każde tego typu wykroczenie należy zgłaszać policji lub w urzędzie gminy. Taka współpraca jest potrzebna i korzystna. Inaczej będziemy „walczyć z wiatrakami”. Na szczęście śmieci nie było zbyt wiele, z czego najwięcej butelek i puszek. To też pokazuje, z jakim problem musimy się zmierzyć.

DSC_4458Udział w takich akcjach społecznych integruje, jednoczy i motywuje do lepszego działania na rzecz ochrony środowiska. Po zakończeniu sprzątania miło spędziliśmy czas przy ognisku i kiełbaskach. Bardzo dziękuję mieszkańcom za zaangażowanie, pracownikom za pomoc, dzieciom za uśmiech i kawiarni Cukier Puder za watę cukrową, którą dostało każde dziecko biorące udział w akcji. Dopisała i pogoda i dobre humory.

DSC_4411Zapraszam na kolejne sprzątanie.

%d bloggers like this: