Projektujemy drogi

Analizując możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na budowę dróg, wiem już, że bez dobrze przygotowanej dokumentacji nie mamy żadnych szans. Dlatego podjąłem decyzję o ogłoszeniu dużego przetargu na przygotowanie projektów.

Termin wykonania dokumentacji  jest uzależniony od uzgodnień w Starostwie Powiatowym, które pomimo pozytywnej dla Podkowy Leśnej interpretacji przepisów przez Ministra Infrastruktury oraz przychylnych opinii Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nadal odrzuca zaproponowane przez projektantów i Miasto rozwiązania nie rozumiejąc uwarunkowań, specyfiki  i charakteru naszego miasta. Wiąże się to z wielomiesiączną batalią pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a Starostwem, Wojewodą i Ministrem.

Mieszkańcy pytają mnie, dlaczego przygotowanie dokumentacji, na podstawie której można przystąpić do remontu (budowy) drogi trwa tak długo? Odpowiem, w skrócie.

Nasza dokumentacja od lat opiniowana jest negatywnie przez Starostwo Powiatowe Grodzisku Mazowieckim, a uzasadnienia są na tyle absurdalne, że nie wymagają komentarza, choć coś tam ciśnie się na usta.  Jako przykład argumentów podawanych w odmowie podam:

 • brak wymaganej szerokości drogi -12m (wszystkie drogi powinniśmy poszerzyć do wymaganej szerokości, wykupić pasy od mieszkańców)
 • w obszarze zabudowy miejskiej są wymagane chodniki po obu stronach jezdni (jeżeli droga ma szer. 12 m to powinniśmy zabetonować od płotu do płotu)
 • niedopuszczalne jest zwężenie jezdni na istniejący drzewostan (drzewa w pasach drogowych należy wyciąć-żadne naturalne szykany nie wchodzą w grę)
 • przejścia dla pieszych są niedopuszczalne, bo statystycznie na pasach ginie najwięcej pieszych i są niebezpieczne (sic!)
 • remont chodnika jest nieuzasadniony, bo podczas wizji lokalnej  (p. Orackiego) nie szedł nim żaden pieszy (!)

Argument, że układ urbanistyczny ( w tym siatka dróg) Podkowy Leśnej jest wpisany do rejestru zabytków – nie trafia do opiniującego projekty z up. Starosty Grodziskiego p. Waldemara Orackiego. Żadne inne dotyczące bezpieczeństwa i związanych z tym trendów światowych np. szykan, zwężeń, wykorzystania naturalnych spowolnień w postaci drzew też nie trafiają. Uzyskałem dla Podkowy Leśnej odstępstwo od Ministra Infrastruktury, ale pan inspektor jest z tych co wiedzą lepiej.

Może powinienem zgłosić tę osobę do dorocznej antynagrody Gazety Stołecznej „Nogi od stołka” ? Albo ustanowić analogiczną do Warszawy  nagrodę Powiatu Grodziskiego? Swoją drogą to jest ciekawe jak inspektor taką argumentacją ośmiesza Starostwo.

W ostateczności urząd po wielu moich staraniach i interwencjach uzyskuje potrzebne zgody, szkoda tylko, że okupione długim czasem, na czym tracą wszyscy mieszkańcy.

Został rozpisany przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem organizacji ruchu oraz uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę dróg:

 • Zadanie 1  Warszawska na odcinku ul.Brwinowska – ul.Słowicza; ul. Szpaków; ul. Wróbla na odcinku ul.Sokola – ul.Jaskółcza; ul.Kukułek;
 • Zadanie 2  Błońska na odcinku ul.Brwinowska – ul.Jelenia; ul.Helenowska na odcinku ul.Brwinowska – ul.Jelenia; ul.Sarnia;
 • Zadanie 3  Sosnowa na odcinku ul.Bukowa – ul.Akacjowa; ul. Cicha na odcinku ul.Bukowa – ul.Leśna; ul.Grabowa; ul.Topolowa;
 • Zadanie 4  Mickiewicza; ul.Ejsmonda; ul.Sasanek; ul.Głogów na odcinku ul.Sasanek – ul.Irysowa, ul. Storczyków na odcinku ul.Jana Pawła II – ul.Kwiatowa

W trakcie projektowania są: ul.Modrzewiowa (J.Pawła II – ul.Wschodnia), ul.Kościelna, ul.Dębowa, ul.Jodłowa, ul.Reymonta (ul.Żeromskiego – ul.Słowackiego), ul.Lipowa, ul.Główna, ul.Rysia, ul.Bobrowa, ul.Kolejowa, ul.Sokola, ul.Gołębia, ul.Zachodnia, ul.Kwiatowa (ul.Parkowa – ul.Paproci nieutwardzona) oraz skrzyżowanie ul.Topolowa/ul.Lipowa/ul.Bukowa/ul.Sosnowa

Gotowe dokumentacje do realizacji: ul.Kwiatowa, ul.Iwaszkiewicza, ul.Myśliwska, ul.Błońska (ul.Słowicza – tory WKD planowany Park&Ride), ul.Bukowa (ul.Reymonta – ul.Sosnowa)

Po wygenerowaniu kolejnych oszczędności jeszcze zostaną zlecone: ul. Miejska, ul. Sójek

Na wybór ulic do projektowania składały się trzy kryteria: strategiczne (kanalizujące natężenie ruchu), najwięcej petycji, próśb, pism mieszkańców z uwagi na pylenie i nieprzejezdność oraz te wzdłuż których biegną niezmodernizowane sieci energetyczne.

Ścieżki rowerowe

W środę 27 lipca 2016 roku, została podpisana umowa partnerska pomiędzy sześcioma gminami: Podkową Leśną, Grodziskiem Mazowieckim, Milanówkiem, Michałowicami, Pruszkowem i Żyrardowem w sprawie wspólnej realizacji inwestycji dotyczącej budowy ścieżek rowerowych.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie około 38 mln złotych, natomiast wartość dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie około 28 mln, z których Podkowa Leśna powinna otrzymać blisko 2,7 mln złotych. Inwestycja realizowana będzie w latach 2017-2018.

Celem inwestycji jest wybudowanie około 38 km zintegrowanych tras rowerowych, które docelowo mają utworzyć spójną sieć ścieżek obejmujących teren całego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Inwestycja ma zapewniać bezpieczeństwo korzystającym użytkownikom oraz obejmować całą infrastrukturę towarzyszącą. Wybudowane oraz zmodernizowane trasy rowerowe przyczynią się przede wszystkim do lepszego wykorzystania środka transportu jakim jest rower, zmniejszeniu wykorzystania samochodów osobowych, a tym samym niższej emisji zanieczyszczenia środowiska co dodatkowo przyczyni się do zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej ochrony naszego środowiska oraz kształtowaniu postaw proekologicznych.

2037 drzew będzie wypielęgnowanych!

We wrześniu rozpoczną się prace pielęgnacyjne drzewostanu na terenie miasta, w większości w Parku Miejskim. Jest to dotychczas największe przedsięwzięcie ochrony drzew w Podkowie Leśnej. Spacer w ostatni weekend po parku tylko utwierdził mnie w przekonaniu, że stan drzew jest dramatyczny. Tylko podczas ostatnich dwóch dni doszło do zwalenia kilku ogromnych okazów, w dodatku w okolicach ścieżek.

IMG_0002Zabiegom zostanie poddanych 2037 drzew (w tym 194 pomniki przyrody na terenie miasta) w trzech zakresach:

 • Ciecia sanitarne-zostaną usunięte  wszystkie chore, obumarłe oraz połamane pędy, gałęzie i konary. W miejscach gdzie nie jest koniecznie usuwanie suchych gałęzi ze względów bezpieczeństwa oraz gdy zainfekowane części drzewa nie stanowią źródła dalszej infekcji ze względów ekologicznych nie będą one usuwane.  Przy usuwaniu suchych gałęzi wykonawca nie może  uszkodzić żywej tkanki drzewa.
 • Kolejno będą wykonywane zabiegi prześwietlające – dopuszczenie światła do wnętrza korony, zmniejszenie wilgotności wewnątrz korony, zmniejszenie naporu oddziaływania wiatru.
 • Korygujące – dokonanie zmian w ukształtowanej koronie, która posiada wady budowy. Przyczynami wystąpienia nieprawidłowości są: wady genetyczne, zaniedbania, niefachowa pielęgnacja, błędy przy wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych, zacienienie, uszkodzenia powstałe w skutek zdarzeń losowych (silny wiatr).

IMG_0005Wśród drzew do pielęgnacji wytypowano 194 pomniki przyrody, w których zostaną podjęte działania polegające na: usunięciu suszu, korekcie korony, redukcji korony, cięciach formujących, cięciach prześwietlających. W tym: drzewa pojedyncze i grupy – założenie wiązań elastycznych na 6 drzewach, 18 wiązań – zdjęcie posuszu, redukcja konarów, korekta korony w 22 drzewach,  drzewa w alejach – założenie wiązań elastycznych 83 sztuki, 118 wiązań – zdjęcie posuszu, redukcja konarów, korekta korony 120 drzew.

Prace mają być wykonane z wykorzystaniem technik arborystycznych przy użyciu sprzętu wspinaczkowego, przystosowanego do pracy na drzewach.

IMG_0012Na wszystkie prace pielęgnacyjne pozyskaliśmy dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 650.000zł.

1 sierpnia. Pamiętamy.

O 17, w godz. „W”, o której 72 lata temu wybuchło powstanie warszawskie – Podkowa Leśna oddała hołd powstańcom.  Na cmentarzu zostały złożone kwiaty i znicze.

DSC_3729Zawyły syreny, a zgromadzeni – władze miasta, przedstawiciele szkół i mieszkańcy minutą ciszy uczcili poległych. Wśród zgromadzonych była 90 letnia podkowianka Stefania Stępień- uczestniczka powstania, która w kilku zdaniach opowiedziała o swoich powstańczych doświadczeniach.

DSC_3732Godzina „W” była formalnym początkiem zrywu. Powstanie warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 roku do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.

DSC_3713